nieuws

Nederland pakt internationale koppelbazerij aan Boze Duitsers weren buitenlandse bouwvakkers

bouwbreed Premium

De Duitsers zijn woest nu het Europees overleg over het werklandbeginsel weer is vastgelopen. In Bonn bereidt men stappen voor om de stroom bouwvakkers uit Engeland en Portugal op een drastische wijze in te dammen. Als maatregel is de druk op de Nederlandse overheid opgevoerd om de internationale koppelbazerij aan te pakken.

Duitsland, en dan special het Oosten is ‘de dump van Europa’ geworden voor (werkloze) bouwvakkers. Het gevolg is nu dat de werkloosheid onder de eigen bouwvakkers niet daalt.

De Duitse overheid heeft tijdens haar voorzitterschap van de Europese Unie getracht de problematiek rond de detachering en de daarmee samenhangende E-101-formulieren op te lossen. Engeland en Portugal blokkeerden op de valreep van het oude jaar de mogelijkheden. De Fransen, de nieuwe voorzitter van de EU, zullen half januari dit probleem weer op de agenda plaatsen van de Europese ministers van sociale zaken en werkgelegenheid.

Norbert Blum, de Duitse minister van werkgelegenheid, is vooral ontstemd over de houding van Engeland en in mindere mate van Portugal, Italie en Ierland. Hij beticht de landen van sociale dumping. Mede om die redenen is het departement van Blum bezig om de nationale regels zo aan te scherpen, dat de stroom buitenlanders zal worden ingedamd. Vooral de bouwvakkers worden door de maatregelen getroffen. Het gaat erop neerkomen dat alle buitenlandse bouwvakkers gelijkgesteld gaan worden aan hun Duitse collega’s. In Belgie is dat al zo.

Onze correspondent in Londen Harry Rijnen meldt dat de Engelse regering nauwelijks onder de indruk is van de woorden van Blum. “In april 1994 is het aanvragen van een E-101-formulier moeilijk gemaakt”, aldus een woordvoerder van het Department of Employment. “Nu moet een Brit daadwerkelijk zelfstandig zijn en dat ook bewijzen. Vroeger hoefde een bouwvakker alleen maar te zeggen; ik word zelfstandig.”

Druk van Duitsers

Ook buiten de landsgrenzen voert Duitsland de druk op. Nederland is op indringende wijze verzocht de aanpak van de internationale koppelbazerij beter aan te pakken. De Duitsers hebben geconstateerd dat veel buitenlanders worden weggezet door Nederlandse bemiddelaars. Vooral Engelsen worden door hen in grote getallen naar Berlijn gehaald. In de boulevardbladen staan met grote regelmaat oproepen om zich in Nederland, en dan vooral in Nijmegen, te melden.

Een team van hoge ambtenaren van de ministeries van SoZaWe en Financien praat daarom op 18 januari over de verbetering van informatie-uitwisseling, het sneller innen van gelden die zijn verkregen uit deze illegale activiteiten en de E-101-problematiek.

“Er bestaan tussen Nederland en Duitsland contacten over de aanpak van koppelbazerij, maar de bestrijding van fraude kan beter”, verklaart Roland R. Knobbout, plv. hoofd afdeling Wederzijdse bijstand van het ministerie van Financien. “We voeren het eerste gesprek op het Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung. Daarbij zullen we naast de intensivering van de gegevensuitwisseling – dat moet veel sneller – de mogelijkheden van de internationale invordering aan de orde stellen.

Het is op dit moment moeilijk en soms zelfs onmogelijk om belastingen en premies in Duitsland in te vorderen. Het is interessant om de inkomsten van internationaal opererende koppelbazen te belasten en in te ke vorderen. Het doel is de koppelbaas in zijn portemonnee te treffen.”

Controle

Het probleem waar Financien mee kampt, is dat door het ontbreken van een invorderingsverdrag voor de directe belasting de vogel vaak al gevlogen is. Via civiele maatregelen kan wel worden opgetreden, maar deze weg is uiterst complex en de afhandeling tijdrovend.

Vorig jaar toonde de Belastingdienst in Breda ook nog eens aan dat de inkomsten snel worden doorgesluisd naar fiscale paradijzen als de Kanaaleilanden. Knobbout laat zich daardoor niet uit het lood slaan. “Door vliegensvlug informatie uit te wisselen ke we in Nederland en Duitsland al een hoop doen. De inlichtingendienst van de Fiod houdt sinds begin vorig jaar de koppelbazerij goed in de gaten. Een aanslag is dan op te leggen nog voordat de middelen zijn doorgesluisd.”

Maar Nederland zal tijdens het overleg op subtiele wijze duidelijk maken dat Duitsland de controle aanzienlijk moet verbeteren. “We zijn uiteraard bereid het probleem aan te pakken, maar het kan niet alleen van een kant komen,” stelt Knobbout politiek.

“De controle van bouwplaatsen, hoeveel het er ook zijn , moet veel intensiever. In Nederland hebben de controles op de bouwplaatsen een goede preventieve werking. Daarnaast zie je dat in Nederland de Wet Ketenaansprakelijkheid goed heeft gewerkt voor de aanpak van koppelbazen. In Duitsland kent men niet een dergelijke wet.”

Zie ook artikelen op pagina 3

Reageer op dit artikel