nieuws

Module laat inkoper beslagen ten ijs komen

bouwbreed

De Bouwbeurs-stand van KPD, zal volgens directeur ir. R. Proper, dit jaar anders dan anders worden ingericht. Foto’s van tropische stranden en enkele ‘palmen’ evenals de verloting van een reis naar het eiland St. Maarten onder bezoekers van de stand, moeten het motto ‘KPD goes Caribian’ onderstrepen.

Reden van het motto is gelegen in het feit dat KPD haar klantenkring overzee heeft uitgebreid met de Dienst Openbare Werken te Curacao. Laatstgenoemde instelling nam voor 55 medewerkers programma’s als BouwCalc, GwwCalc en Pc Frame af en dat mag gevierd worden. Dat er veel bezoek zal komen, staat voor KPD vast. Het systeemhuis introduceert namelijk verschillende noviteiten.

Een daarvan is het pakket GwwBudget, een bij GwwCalc ontwikkelde applicatie. Zoals de benaming al doet vermoeden, wordt GwwBudget gebruikt om van poen snel en relatief eenvoudig een zo nauwkeurig mogelijk richtprijs te bepalen.

Het kengetal wordt met een korte beschrijving weggeschreven in een historisch kengetallenarchief waarin het snel weer teruggevonden kan worden. Wordt de calculator gevraagd een richtprijs af te geven van een bepaald po, dan raadpleegt hij zijn overzicht, laat een prijsindexcijfer erop los, en hij heeft het antwoord.

Volgens KPD is GwwBudget aldus een prima hulpmiddel ter verbetering van de communicatie met de opdrachtgever. Daarnaast geldt dat ook de calculator wordt geholpen. Wanneer laatstgenoemde de mogelijkheid tot het clusteren van kostengegevens benut door ‘elementen’ op te bouwen waarin eenheidsprijzen voor materialen en werkzaamheden bij elkaar zijn gezet, hoeft hij ten behoeve van de daadwerkelijke begroting de elementen slechts te detailleren, wat minder tijd en energie kost dan het geheel opnieuw opzetten van een begroting.

Inkoopmodule

Een volgende noviteit, betreft een aan BouwCalc gekoppelde Inkoopmodule. Dit programma wordt gebruikt om uit de BouwCalc-begroting materialen en andere zaken die van derden moeten worden betrokken, te selecteren en zo op een lijst te zetten dat de inkoper precies weet wat van hem verwacht wordt. Kortom: in de onderhandeling met alle toeleveranciers en onderaannemers komt hij of zij wel beslagen ten ijs. Zijn de onderhandelingen afgerond en de prijsafspraken ingeboekt, dan heeft de inkoper een direct inzicht in het inkoopresultaat. Zijn collega’s die verantwoordelijk zijn voor het po zijn eveneens geholpen, omdat zij beschikken over de juiste prijzen en dus nog beter het kostenverloop van het po in de gaten ke houden.

Dat is zeker relevant wanneer sprake is van onvoorziene wijzigingen en andere materialen respectievelijk veranderingen in de post ‘Meer- en minderwerk’ optreden. Volgens KPD die de module in nauw overleg met enkele aannemingsbedrijven heeft ontwikkeld, reageren laatstgenoemden enthousiast. Dit enthousiasme zal nog groter worden wanneer de doorkoppeling met financiele pakketten van onder andere het SCAB, Exact en Grote Beer, waaraan thans nog wordt gewerkt, is gerealiseerd. De gedane bestellingen en andere afspraken worden dan direct doorgeboekt naar de post ‘Verplichtingen’ waardoor ook de boekhouder snel de beschikking heeft over correcte gegevens.

Reageer op dit artikel