nieuws

Limburgse mijnschacht kampt met wateroverlast

bouwbreed

Het snel stijgende ondergrondse mijnwater in het voormalig mijngebied in Kerkrade, bedreigt de in 1904 gesloten, 270 meter diepe schacht Catharina met instorting. Na de eeuwwisseling ke in dit gebied nog vier mijnschachten in het gedrang te komen.

Het mijnwater steeg dit jaar al 130 meter; een gevolg van het stoppen van de bemaling in Kerkrade, dat jarenlang gebeurde door een onderneming die in het Duitse grensgebied nog een steenkolenmijn exploiteerde.

Gevaarlijk terrein

Volgens J. Potgens, technisch ambtenaar bij het Staatstoezicht op de Mijnen in Den Haag, moet de schacht die nu reeds in het water staat, gesaneerd en opnieuw afgesloten worden. De schachtruimte werd na de sluiting met puin en klein opgevuld. Omdat de overgang met het Carboongesteente, niet met een betonnen prop werd afgesloten, verwacht Staatstoezicht dat de opvulling kan uitspoelen en de schacht instort.

Om die reden is op het maaiveld de omgeving van de monding van de Catharina, door Staatstoezicht tot gevaarlijk terrein verklaard. Hierdoor is de hoofdingang van het sportcomplex van een voetbalclub onbruikbaar geworden.

Oplossing

Niet bekend

In het Duits grensgebied worden twintig schachten gesaneerd. Potgens verwacht niet dat de rest van het Limburgs mijngebied in de problemen komt. “De schachten die na 1960 werden gesloten zijn alle hermetisch afgesloten.” De stijging van het mijnwater wordt vanaf de oppervlakte, op vier plaatsen gemeten. Hiervoor zijn uitsparingen aangebracht in de deksels van vier schachten.

Ook zijn er maatregelen genomen om door middelen van opgestelde pompen de stijging van het water in de hand te houden. Onder invloed van de kracht van het mijnwater is plaatselijk in de

Oostelijke Mijnstreek het maaiveld gelijkmatig omhoog gedrukt. De hoogste heffing, 22 centimeter, is gemeten op het Bodemplein in Brunssum. Door het gelijkmatig verloop ontstaan er geen scheuren in de bodem en hoeven, volgens Staatstoezicht, geen extra maatregelen genomen te worden bij bouwwerkzaamheden.

De voormalige Staatsmijn Emma in Hoensbroek telde drie schachten. Het Staatstoezicht verwacht dat de ondergrondse betonafdichting het stijgende mijnwater keert.

Reageer op dit artikel