nieuws

Lijn twee afvalverbranding in Gelderland in gebruik

bouwbreed

Op 1 januari wordt in Weurt in Gelderland de nieuwe afvalverbrandingslijn (AVI lijn 2) op 70% van zijn capaciteit in gebruik genomen. Het is sinds zijn oprichting in 1987 de enige AVI met voorscheiding van bedrijfsafval en Bouw- en Sloopafval.

Het proefdraaien van de tweede lijn gedurende de afgelopen drie maanden is zonder noemenswaardige problemen verlopen. De BSA (Bouw- en Sloopafvallijn) is overigens eveneens enkele maanden geleden in gebruik genomen. Per 1 januari wordt lijn 1 voor ingrijpende renovatiewerkzaamheden zeker vier maanden stilgelegd. Vooral de rookgasreiniging wordt onder handen genomen, om aan de Richtlijn Verbranden 1989 te ke voldoen.

In de loop van de ruim 7,5 jaar, dat lijn 1 in bedrijf is, zijn er nogal wat vragen gesteld over alles wat met afvalverbranding heeft te maken. De vragen zijn gesteld door scholieren, verenigingen en dergelijke. De top vijf van de belangrijkste twintig vragen betreft: wat er toch uit de schoorsteen komt, of er stoffen bijzitten die we niet kennen, of het GFT-afval wordt verbrand in plaats van gecomposteerd, of er wel genoeg afval is voor produktie en wat er met ingezameld papier en glas gebeurt.

Uit de schoorsteen

Wel, wat er uit de schoorsteen van de ARN BV te Weurt komt zijn allerlei chemische schadelijke verbindingen en zware metalen. Hierop wordt steeds betere controle verkregen. Of de hoeveelheden verbrandingsgassen aan de voornoemde richtlijn van 1989 zullen voldoen zal pas na 1 januari zijn te meten.

Er komen voorts inderdaad nog onbekende stoffen uit de schoorsteen waarvoor geen rookgasreiniging is te bouwen. Dat neemt niet weg dat de vele bekende schadelijke stoffen conform de geldende wetgeving worden gereinigd. De vraag of GFT-afval wordt verbrand, wordt door ARN ontkennend beantwoord. “GFT-afval is nat en nattigheid brandt niet”, zo is het antwoord van het bedrijf.

Op de vraag of de AVI’s te weinig afval te verwerken krijgen om produktief te ke draaien is het antwoord vooralsnog ja. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat storten nog steeds goedkoper is dan verbranden.

Stortbesluit

Per 1 januari 1993 is weliswaar het Stortbesluit bodemsanering van kracht geworden, waarin onder andere is bepaald dat herbruikbare en verbrandbare materialen helemaal niet meer mogen worden gestort, maar met die wet wordt sterk de hand gelicht, omdat efficiente controle nauwelijks mogelijk is.

Volgens de verwachting zal het aanbod van brandbaar materiaal van 1995-2005 vijf maal hoger zijn dan alle verbrandingsinstallaties in Nederland ke verwerken. Vandaar dat hergebruik sterk moet worden gestimuleerd. Op vraag vijf over het ingezamelde glas en papier is een verheugend antwoord te melden. De glas en papier inzameling is kennelijk zo goed geregeld dat ze niet of nauwelijks bij de ARN terecht komen. Komen ze toch binnen, dan zijn ze eenvoudig te scheiden en voor hergebruik te bestemmen.

Reageer op dit artikel