nieuws

Leiden krijgt primeur van Politiekeurmerk Veilig Wonen

bouwbreed

Inbraakpreventie is meer dan een goed slot op de deur Het thema veiligheid is in; het leeft niet alleen onder de bevolking, maar ook bij bouwondernemingen, gemeenten en woningcorporaties. De politie in de regio Hollands Midden introduceerde vorig jaar het Politiekeurmerk Veilig Wonen en merkt sindsdien dat dat een schot in de roos was. Binnenkort start de bouw van de eerste woonwijk die van het keurmerk wordt voorzien. En als het aan Hollands Midden ligt, zal het niet lang meer duren voordat het keurmerk in heel Nederland wordt geintroduceerd.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen blijkt in een behoefte te voorzien. Diverse opdrachtgevers in de regio Hollands Midden hebben reeds contacten met de politie om nieuwe woningbouwpoen volgens de eisen van het keurmerk op te zetten. De eerste gemeente waar dat daadwerkelijk gebeurt, is Leiden. Een binnenkort te bouwen deel van de wijk Stevenshof (veertig tot vijftig woningen) zal geheel volgens de eisen van de politie worden gebouwd en de woningen worden van het keurmerk voorzien. De toekomstige bewoners krijgen daarmee volgens projectleider en initiatiefnemer T.J.B. Hesselman van Hollands Midden geen remedie tegen alle kwaad, maar er is wel alles gedaan om de wijk zo veilig mogelijk te maken.

Hesselman constateert dat er de laatste jaren steeds meer verspreide en incidentele initiatieven zijn genomen om de veiligheid van woningen en de woonomgeving te vergroten. Maar een algemeen preventief kader ontbrak tot voor kort.

In die lacune moet het keurmerk voorzien. Bewoners, die een huis kopen dat het keurmerk draagt, weten daardoor precies waar ze aan toe zijn als het gaat om inbraakpreventie en sociale veiligheid.

‘Kemakeur’

Hesselman: “Het moet eigenlijk net zo zijn als met het Kema-keurmerk of met ‘Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’. Kopers moeten voordat zij een beslissing nemen vragen of een woning is voorzien van het keurmerk.”

De Politie Hollands Midden heeft het Politiekeurmerk Veilig Wonen ontwikkeld naar analogie van het Engelse programma Secured-by-Design. Aan de ontwikkeling van het keurmerk in Nederland werkten ook de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het ministerie van Justitie mee.

In Engeland blijkt het systeem succesvol: het aantal inbraken in door de politie goedgekeurde woningen is gedaald met 40 procent. Hesselman verwacht dat in ons land dit percentage ook minimaal kan worden gehaald, omdat de eisen die hier worden gesteld nog wat strenger zijn dan in Groot-Brittannie.

Het keurmerk wordt verleend aan nieuwe woonwijken die voldoen aan een pakket eisen op diverse niveaus. De eisen, die zijn gericht op inbraakpreventie en sociale veiligheid, worden gesteld aan zowel de woning als de woonomgeving.

De eisen zijn samengebracht in een handboek en worden aan de diverse partijen in het bouwproces uitgelegd door speciaal daarvoor opgeleide politiefunctionarissen, die bouwteamvergaderingen bijwonen. In het handboek zijn de eisen in vijf hoofdgroepen onderverdeeld: de stedelijke omgeving, de verkaveling, de detaillering van de woonomgeving, de sociale aspecten en de woning zelf.

Het gaat dus niet alleen om een goed slot op de deur, maar bijvoorbeeld ook om de kwaliteit van de deur als geheel, de verlichting, de orientatie van woonvertrekken, een goed onderhoudsplan, achterpaden, straatmeubilair, de plaats en grootte van parkeerplaatsen, de bouwhoogte en schaal, de aansluiting op omliggende bebouwing enz.

Niet duurder

Volgens Hesselman hoeft een woonwijk die aan alle eisen voldoet niet duurder te zijn. Als inbraakpreventie en sociale veiligheid maar vanaf het eerste stadium worden meegenomen. “Veiligheid zit tussen de oren van de ontwerpers en niet in de portemonnee. Maar je moet er wel vroeg bij zijn. Als onze adviseur een aantal bouwteamvergaderingen bijwoont, heb je bij wijze van spreken binnen tien uur een woonwijk voldoende beveiligd. En het is niet duurder. Integendeel, het kan geld opleveren, want een huis dat van een keurmerk is voorzien kan voor een hogere prijs worden verkocht.”

De activiteiten van Hollands Midden hebben nog een experimenteel karakter. Hesselman: “Het systeem is nog niet perfect; er zullen nog aanpassingen nodig zijn. Maar nu al ke we zeggen dat het een succes is.”

De Raad van Hoofdcommissarissen onderzoekt momenteel dan ook de mogelijkheid tot landelijke invoering van het systeem.

Bestaande woningen

Hollands Midden onderzoekt momenteel overigens in samenwerking met SEV en Justitie ook de mogelijkheid om het keurmerk aan te passen voor renovatie en -in een later stadium- de beoordeling van bestaande woningen. Daarbij wordt ook gebruikt gemaakt van de ervaringen van de politie in de regio Utrecht die al experimenteert met de beoordeling van bestaande woningen. Als de beveiliging van woningen in de ogen van de Utrechtse politie voldoende is, wordt een certificaat ‘Voldoende beveiligde woning’ uitgereikt.

Veiligheid en inbraakpreventie vormen het thema van de Cobouw-stand op de Bouwbeurs. De Politie Hollands Midden neemt daarbij met zijn presentatie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen een centrale plaats in. Daarnaast toont een aantal bedrijven op de stand zijn produkten die met een veilige woonomgeving te maken hebben.

Reageer op dit artikel