nieuws

L’burgs waterschap: kades bekostigen met grindopbrengsten

bouwbreed

Het Waterschap Roer en Overmaas te Sittard steunt de Commissie Boertien die de overstromingen door de Maas wil voorkomen door de zogenaamde strategie 2-b. De uitvoering van deze strategie komt globaal overeen met het Grensmaaspo van de provincie Limburg.

Tussen Maastricht en Roosteren moet, volgens dit plan, het zomerbed verbreed en het winterbed verlaagd worden. In het gestuwde gedeelte van de Maas dienen hoogwaterkades en kwelvoorzieningen aangelegd te worden. Met de aanleg van deze voorzieningen is, in het werkgebied van Roer en Overmaas (Eijsden-Swalmen) f. 35 miljoen gemoeid.

De uitvoering, die volgens het Waterschap onder verantwoordelijkheid van de betrokken overheden moet worden uitgevoerd, vergt vijftien tot twintig jaar. De financiering moet komen uit baten van de zand- en grindwinning.

Reageer op dit artikel