nieuws

Kwaliteit vergelijkingen bouwkosten uiterst pover

bouwbreed

Het ontbeert de Europese bouw aan een gestandaardiseerde rekenmethodiek om vergelijkende bouwkosten te ke uitvoeren. De internationale onderzoeken die er zijn, zijn niet of nauwelijks te gebruiken.

“De kwaliteit, representativiteit en volledigheid van de Belgische bouwkostenstatistiek roept in veel gevallen vraagtekens op. Belgie zal daarom moeten afvallen bij een internationale vergelijking van bouwkosten of -prijzen op grond van statistisch materiaal.”

In het vandaag verschenen rapport van het managementbureau PRC ‘Een vergelijking van de internationale bouwkostenvergelijking’ is een aantal van bovenstaande frases opgenomen over de slechte kwaliteit van de beschikbare onderzoeken. De ondertitel van het werk heet dan ook niet voor niets ‘Een wegwijzer in de jungle van kosten- en prijsvergelijkende studies’.

PRC richt niet alleen zijn pijlen op de nationale organisaties, zoals het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) die voor de cijfers zouden moeten zorgen. Het EIB heeft overigens het laatste vergelijk en dan hoofdzakelijk gericht op de loonkosten gehouden in 1990. Het Europese statistisch bureau, Eurostat, moet het eveneens ontgelden. Er zouden bij deze organisatie forse rekenfouten worden gemaakt en decimale komma’s naar willekeur worden verschoven. “De Eurostat-cijfers zijn niet zonder meer te vergelijken met andere uitkomsten van andere bouwkostenvergelijkingen”, aldus de samensteller ir. H.M. Vermande in het rapport.

Hij heeft Eurostat meer dan eens om uitleg gevraagd, maar kreeg keer op keer nul op rekest. Het gevolg is dat in de Eurostat rapportage Nederland als het gaat om de hoogte van de bouwkosten een middenpositie in neemt, terwijl andere onderzoeken Nederland steevast op de eerste plaats zetten. Navrant is dat Atkins in een analyse over de Europese bouwnijverheid, dat men heeft gemaakt in opdracht van de Europese Commissie, zijn cijfers heeft betrokken van Eurostat. Het is dan ook te verklaren waarom de Europese werkgeversorganisatie Fiec een nader onderzoek heeft gevraagd.

Afspraken

Om een halt toe te roepen aan deze willekeur pleit PRC voor het komen tot standaardmethodiek zodat betrouwbare vergelijkingen ke worden gemaakt. “De PRC-methode van een fictief bouwwerk zou een goed begin zijn, maar zeker niet zaligmakend. Gebeurt dat niet dan blijven we appels en peren vergelijken.”

De conclusie dat Nederland de laagste bouwkosten heeft ten opzichte van Belgie, Duitsland, Frankrijk en Engeland blijft ook in dit derde rapport over deze materie overeind. Duitsland heeft de hoogste bouwkosten. “Gebouwen zijn in Nederland goedkoop omdat ten eerste de Nederlandse bouwsector goedkoop werkt en ten tweede de gebouwen in het algemeen eenvoudiger, kwalitatief minder hoogwaardig gespecificeerd zijn. In geval van woningen in sterke mate gerationaliseerd ontworpen en gebouwd worden.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels