nieuws

Kantorenmarkt lijkt licht in de lift NVM: ‘Rust heerst op koopwoningenmarkt’

bouwbreed Premium

Het toegenomen aanbod van koopwoningen zorgt voor de nodige rust op de woningmarkt. Dit is dan ook de voornaamste reden voor het feit dat de forse prijsstijgingen van koopwoningen voorlopig tot het verleden behoren. De gemiddelde prijsstijging ligt met 2 a 3 procent nu op het inflatieniveau.

B. van Groenigen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt dan ook buitengewoon tevreden te zijn over de huidige marktsituatie. Tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie van de vereniging in Den Haag sprak Van Groenigen van een meer evenwichtige markt.

Zeven jaar lang bleef de prijs van de koopwoning stijgen. “Met name de afgelopen twee jaar was sprake van soms zeer forse prijsstijgingen”. De kentering kwam volgens de makelaars in de loop van vorig jaar. De prijzen stabiliseerden en schommelden vervolgens rond een stijging van 2 tot 3 procent. Toch zijn de prijzen vorig jaar ten opzichte van 1993 nog met gemiddeld negen procent gestegen.

Immers, moest voor de eengezinswoning in ’93 nog zo’n – 212.400 worden neergeteld, afgelopen jaar ging diezelfde woning voor – 229.300 van de hand.

De rek is eruit

Maar, zo benadrukte Van Groenigen, de echte rek is er definitief uit. “De rust op de woningmarkt wordt veroorzaakt door het toegenomen aanbod. Gemiddeld staan in het laatste half jaar van 1994 2000 woningen per maand meer te koop dan in het jaar daarvoor. Het gaat hierbij met name om doorstromers op de markt die terecht ke in de nieuwbouwwoningen. Door de gestage oplevering van duurdere vrije sectorwoningen en de verkoop van huurwoningen, komt de doorstroming op de woningmarkt dus op gang”, aldus de NVM-voorzitter.

De makelaars zeggen “beslist niet” bang te zijn voor een forse prijsdaling van de woningen zoals dat aan het eind van de jaren zeventig het geval was. “De vraag naar de koopwoning blijft onverminderd groot. Daarnaast zijn de economische omstandigheden geheel verschillend. Zo trekt de economie aan en verwachten we voor dit jaar een verder evenwicht op de markt van koopwoningen, waarbij kopers steeds meer invloed op de koopprijzen zullen krijgen”, aldus Van Groenigen.

Overigens noemde hij het wapengekletter van PvdA-kamerlid Duyvenstein over de afschaffing van de hypotheekrente aftrek misselijkmakend. “Dit soort opmerkingen zorgen voor onrust die de markt juist de markt weer niet kan gebruiken.” Voor wat betreft in hogere dichtheden bebouwen van Vinex-locaties waarschuwde Groeningen voor allertheid.

Een goed jaar heeft ook de sectie Bedrijfs-onroerend goed van de NVM achter de rug. In 1994 werd tien procent meer kantoorruimten via NVM makelaars verkocht en verhuurd.

De bedrijfsmakelaars verhuurden en verkochten in het afgelopen jaar 754.000 m2 kantoorruimte. Dat is een stijging van elf procent ten opzichte van 1993 toen 679.000 m2 werd verhandeld. Overigens wordt hierbij wel de aantekening gemaakt dat deze stijging voor een belangrijk deel moet worden toegeschreven aan het feit dat de NVM-makelaars hun marktaandeel hebben zien toenemen.

Desondanks concludeert de NVM dat er sprake is van een zich licht herstellende kantorenmarkt. Dit zelfde beeld schetst overigens ook D.Z. Zadelhoff in ‘Visie achter de feiten 1994’ dat gisteren in Amsterdam werd gepubliceerd. Volgens Zadelhoff is de leegstand op dit moment negen procent. De verwachting is dat dit percentage in de loop van dit jaar zal teruglopen.

Winkels

Anders is het gesteld met de winkelvoorziening. Haalde de bedrijfsmakelaars in 1993 nog een omzet van 679.000 m2 zowel verkoop als huur, afgelopen jaar daalde dit cijfer naar 754.000 m2 winkelvloeroppervlakte. Zadelhoff komt in zijn visie tot dezelfde conclusie en spreekt van een daling van 10 procent.

Reageer op dit artikel