nieuws

Jorritsma: samenwerking Rotterdam en Antwerpen

bouwbreed Premium

Minister Jorritsma vindt het voor de hand liggen als de havens van Antwerpen en Rotterdam tot een grotere samenwerking gaan komen.

“Het zijn twee havens die vanuit het buitenland gezien voor de goederenstroom in een en dezelfde regio liggen”, aldus de minister gisteravond in Rotterdam tijdens het jaarlijkse diner van de havenwerkgeversvereniging Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ). Jorritsma vindt dat beide havens de onderlinge concurrentie niet moeten uitbannen. Maar de voorzichtige stappen die al gezet zijn op de weg van samenwerking, verdienen uitbreiding. Rotterdam en Antwerpen liggen immers in hetzelfde mondingsgebied en hebben een overlappend achterland.

Jorritsma noemde de verhouding tot Antwerpen in verband met het verdrag over het uitdiepen van de Westerschelde dat zij dinsdag in Antwerpen ondertekent. Zij merkte daarbij op dat als gevolg daarvan de concurrentie tussen beide grote havens, vooral op het gebied van containers, zal toenemen. Jorritsma maakte de havenautoriteiten duidelijk dat het Rijk niet zonder meer bereid is de aanleg van de tweede Maasvlakte financieel mogelijk te maken. De financieringsmogelijkheden zijn beperkt en dat betekent dat de onmisbaarheid van het gebied duidelijk moet zijn, aldus de minister. “Ik wil daarbij inzetten op toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De tweede Maasvlakte mag beslist niet meer van hetzelfde zijn.”

Reageer op dit artikel