nieuws

Instorting dreigt voor ondermijnd Kobe

bouwbreed

In de Japanse havenstad Kobe staan, als gevolg van de aardbeving, meer dan 1200 gebouwen op het punt van instorten . Ruim duizend geautoriseerde bouwkundigen onderzoeken in Kobe en de prefectuur Hyogo de toestand waarin gebouwen met vier en meer verdiepingen verkeren.

Uit deze studie blijkt dat zo’n 1270 panden onbruikbaar zijn geworden. In het centrum van Kobe vernielde de aardbeving minstens twintig procent van de grote kantoortorens. Veel bedrijven zoeken inmiddels in steden als Himeji en Osaka naar vervangende ruimte.

Centraal Kobe telt 128 grote kantoorgebouwen met een gezamenlijk oppervlak van ongeveer 1.412.000 vierkante meter. Het makelaarskantoor Miki Shoji uit Tokyo wist inmiddels voor te rekenen dat 24 kantoorpanden onbruikbaar zijn geworden, waardoor de voorraad met zo’n 264.000 vierkante meter is afgenomen. De werkelijke schade beloopt naar verwacht een veelvoud van het genoemde oppervlak omdat de opgave van Miki alleen de toestand op 18 en 19 januari weergeeft. Daarbij verhinderden branden de beoordeling van 18 gebouwen. Voor 66 kantoorgebouwen, met in totaal 500.000 vierkante meter vloerruimte, volgt mettertijd reparatie. De werken zullen evenwel langere tijd op zich laten wachten als gevolg van de soms meer dan ernstige schade.

Mogelijk moet een deel van dit bestand alsnog worden gesloopt. Miki verwacht dat halverwege de volgende maand de reparatie van 560.000 vierkante meter in twintig kantoorpanden in volle gang zal zijn. Ongeveer 800.000 vierkante meter kan momenteel zonder problemen worden gebruikt. Het makelaarskantoor noteerde intussen een aanzienlijke stijging van de kantoorhuren in Kobe.

Regeringsfunctionarissen bespreken inmiddels de oprichting van een agentschap dat de wederopbouw in het district Hanshin tussen Kobe en Osaka moet begeleiden. De verschillende besturen in het district kregen van de regering te horen dat een ‘extreme ramp’ het gebied trof. Tokyo betaalt om die reden maximaal negentig procent van de kosten voor de wederopbouw. In de prefectuur Hyogo gaat het dan onder meer om de herbouw van ruim 55.000 woningen. Kobe overweegt zo’n 32.000 gemeentewoningen beschikbaar te stellen aan de daklozen.

Ongeveer 15.000 daarvan bevinden zich echter nog in aanbouw. Het stadsbestuur becijferde intussen dat het aantal daklozen de toewijzing van minstens 50.000 woningen vereist. In Hyogo raakten ongeveer 310.000 mensen hun huis kwijt. De prefectuur en de regering willen daarom voorrang geven aan de bouw van tijdelijke woningen. In de aangrenzende prefecturen worden zo’n 11.500 leegstaande particuliere- en gemeentewoningen gevorderd. Banken en financiele instelling-en overwegen soepeler maatregelen voor de terugbetaling van hypotheken. Het Japanse ministerie van financien kondigde intussen enkele fiscale tegemoetkomingen aan.

Aannemers

Tot halverwege februari worden in Kobe 4000 tijdelijke woningen gebouwd. Het Japanse woningbouwbedrijf Daiwa zal daarvan 500 bouwen. De onderneming werkt hierbij samen met de grote Japanse aannemers. Volgens het bedrijf zal het nog maanden duren voordat de eerste permanente woningen in het getroffen gebied in aanbouw komen. De gemeente moet eerst het puin wegruimen en bestemmingsplannen opstellen. De centrale regering stelt het grootste deel van de middelen beschikbaar en krijgt om die reden een doorslaggevende stem in de besluiten. Het houdt tevens in dat rijksambtenaren de normen zullen vaststellen. De ervaring leert dat een dergelijke gang van zaken dikwijls uitermate traag verloopt. Mede daardoor zullen buitenlandse toeleveranciers naar verwacht voortijdig afhaken.

Toeleveranciers

Enkele Amerikaanse bedrijven bieden inmiddels uit voorraad tijdelijke woningen aan. De export daarvan is nog niet begonnen. De Amerikanen proberen al sinds jaar en dag toegang tot de Japanse markt te krijgen. De uitvoering van hun voorgefabriceerde woningen komt echter niet overeen met de Japanse normen. De verwachting bestaat dat de gevolgen van de aardbeving hierin geen verandering zullen brengen. Het Japanse ministerie van Internationale Handel en Industrie en de Japanse organisatie voor buitenlandse handel behartigt tot op heden wel de belangen van Amerikaanse bedrijven die specifieke huisvesting leveren, zoals blokhutten voor vakantieparken. Het gaat daarbij veelal om kleine leveranciers die niet of nauwelijks ke bijdragen aan het verminderen van de woningnood in Kobe. Buitenlandse toeleveranciers hopen dat Japan in de eerstkomende tijd de importtarieven voor bouwmaterialen zullen opschorten. De heffing op voorgefabriceerde woningen beloopt nu 3,9 procent terwijl het tarief voor buitenlandse bouwmaterialen 7 procent beloopt. In het verlengde daarvan hopen buitenlandse aannemers dat Tokyo de visumregeling voor bouwpersoneel versoepelt.

De aardbeving in Kobe veroorzaakte vermoedelijk ongebruikelijk sterke verticaal gerichte schokken. Mogelijk zullen de bouwvoorschriften moeten worden aangepast om gebouwen en bruggen ook daartegen beter bestand te maken, zo luidt een voorlopige conclusie van Japanse deskundigen. Normaal veroorzaken bevingen voornamelijk horizontale schokken. De constructie van de moderne gebouwen en bruggen in Japan is dan ook in hoofdzaak berekend om die te ke weerstaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels