nieuws

Industriebond FNV dreigt met acties in kleinmetaal

bouwbreed Premium

De Industriebond FNV dreigt met acties in de metaalnijverheid (300.000 werknemers) als de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst niet snel tot resultaat leiden. Cao-onderhandelaar S. van Hoek zei dat donderdag op een demonstratieve bijeenkomst van haar bond in Maarssen.

De vier onderhandelingsronden hebben tot nu toe weinig opgeleverd. “Beschamend weinig” zo erkende Van Hoek, die de schuld daarvoor volledig bij de werkgeversorganisatie FWM legde. Die zou geen afspraken willen maken over behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid (vut, deeltijd).

Sterker nog: de werkgevers stellen volgens de Industriebond FNV alleen maar verslechteringen voor. Ook op het gebied van de lonen, de medezeggenschap en het ziekteverzuim zijn de werkgeversvoorstellen zwaar onvoldoende, aldus Van Hoek.

Reageer op dit artikel