nieuws

Indirect

bouwbreed

personeel in bouw neemt nog toe

Bijna een kwart van het totale aantal verloonde manjaren in de bouwnijverheid komt voor rekening van het indirecte personeel. Indirect personeel is dat personeel, dat wordt betrokken bij de voorbereiding en kwaliteitsbewaking van bouwwerken.

Ten opzichte van het begin van de jaren zestig is het aandeel van het indirecte personeel in het bestand van werkenden in de bouw meer dan verdubbeld. Dat komt onder meer, aldus het Economisch Instituut voor de bouwnijverheid na onderzoek, door de sterk toegenomen produktenmix en de variatie aan bouwtechnieken, waardoor steeds meer specialismen en specialisten worden ingeschakeld.

In 1992 was er van de vier werknemers in de bouw er bijna een werkzaam in de indirecte sfeer.

Van de direct leidinggevenden is 82 % bij de start van hun beroepsloopbaan direct in de bouw gaan werken. Bijna een kwart is niet meer van werkgever veranderd. Gemiddeld werken direct leidinggevenden veertien jaar in het huidige bedrijf en 23 jaar in de bedrijfstak.

Bijna 90 % van de direct leidinggevenden acht in de bouw voldoende carrieremogelijkheden aanwezig.

Reageer op dit artikel