nieuws

Houtresearch wordt steeds belangrijker

bouwbreed

Van ambachtelijke bedrijfstak sinds zo ongeveer de oertijd hebben de houtverwerkende bedrijven zich ontwikkeld tot een levensechte houtindustrie.

De confrontatie met nieuwe ontwikkelingen en materialen alsmede de invoering dan wel wijziging van (Europese) normen maakte de vorming van een extern houtlaboratorium onontbeerlijk.

Deze onafhankelijke stichting Hout Research SHR, gevestigd te Maarssen, voert onderzoek en produktontwikkeling uit voor de totale houtsector in ons land. Als werkvelden worden aangegeven houtonderzoek, verwerking van hout en produktonderzoek- en controle.

De stichting heeft zestien medewerkers in dienst. Deze zijn gespecialiseerd in de expertiseterreinen geveltimmerwerk, lijmen voor de houtindustrie, houtverduurzaming en houtmodificatie. Verder in hout en verf, houtanatomie, schade-expertise, algemene houttechnologie en het houtdrogen. Diverse grote onderzoekspoen zijn in opdracht van de Nederlandse overheid en de EU uitgevoerd.

Uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse zusterinstituten vinden plaats. Lopende onderzoekspoen vormen onder meer het acetyleren van hout, alternatieve verven, houtafval als nieuwe grondstof, nieuwe lijmen en alternatieve houtsoorten voor de timmerindustrie.

De SHR is opgericht op initiatief van de stichting Keuringsbureau Hout SKH. Uiteraard wordt met deze stichting samengewerkt. Beide zijn te vinden in het centrum van de thema-expositie ‘Hout. De Verbinding met de toekomst’ in de Marijkehal.

Reageer op dit artikel