nieuws

Hoogezand-Sappemeer vernieuwt stadshart

bouwbreed

Het college van B en W van Hoogezand-Sappemeer heeft ingestemd met het ontwikkelen van plannen voor een nieuw stadshart. Doel is om op deze wijze de economische positie van Hoogezand-Sappemeer te versterken. De planontwikkeling bestaat uit vier fasen. De eerste stap is het opstellen van een zogenaamd werkdocument, waarin de richting van de plannen wordt aangegeven. Hierna wordt getracht tot een concept-ontwikkelingsplan voor het Hoogezandster stadshart te komen. De derde fase spitst zich toe op de besluit- en contractvorming, gevolgd door de realisatiefase.

Het gehele planproces zal naar verwachting voorjaar 1996 ke worden afgerond. Het Groningse bureau Jan Does VOF-Strategisch Management zal de planontwikkeling begeleiden.

Reageer op dit artikel