nieuws

GS Drenthe bereid tot medewerking bouw gasopslag Langelo

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Drenthe zijn alsnog bereid om mee te werken aan een streekplanwijziging, die een ondergrondse gasopslag bij Langelo (gemeente Norg) mogelijk moet maken. GS leggen dit standpunt voor aan provinciale staten die daar over enkele weken een beslissing over nemen. Als die ermee instemmen, kan de daadwerkelijke bouw van de installatie komend najaar beginnen.

Oud-minister Alders besloot destijds al tot een planologische aanwijzing nadat de provincie Drenthe weigerde mee te werken aan een streekplanwijziging.

De provincie Drenthe, die toen nog werd bestuurd onder leiding van de huidige minister van Milieu De Boer, vreesde voor onherstelbare aantasting van het beekdal-landschap in het betreffende natuurgebied en was niet overtuigd van de noodzaak van het 25 hectare grote complex.

De onafhankelijke commissie-Quene stelde eind vorig jaar echter vast dat de aanleg van de buffervoorraad gas inderdaad van nationaal belang is. NAM en Gasunie willen over die voorraad ke beschikken om in de toekomst ook bij strenge winters een ongestoorde leverantie voor de Nederlandse huishoudens te ke garanderen.

Reageer op dit artikel