nieuws

Grote steden verlangen van Bouwfonds meer durf

bouwbreed

De steden Den Haag en Rotterdam verkopen onder geen beding hun pakket aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De beide steden eisen in de toekomst wel een grote betrokkenheid van het fonds bij het huisvesten van lagere inkomensgroepen.

Er breken voor het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten roerige tijden aan. De aandeelhouders, 560 gemeenten in Nederland, willen op korte termijn iets terugzien van de (commerciele) successen van het bedrijf. De gemeente Apeldoorn gooide vorig jaar de knuppel in het hoenderhok. De kritiek komt hierop neer dat de aandeelhouders niets te zeggen hebben en dat het dividend te laag is als men dat afzet tegen de winsten. Het gevolg was dat het fonds samen met MeesPierson en een kritische club aandeelhouders een studie over de toekomst heeft opgezet. Op de komende aandeelhoudersvergadering in mei zal die worden gepresenteerd. Inmiddels is duidelijk dat het dividend naar een marktconformniveau (20 tot 30 procent) wordt getild.

“Een hoger dividend is meegenomen, maar dat is voor ons niet het belangrijkste”, laat de Rotterdamse wethouder Herman Meijer (GroenLinks) via zijn voorlichter Dolf van de Winckel weten. “Wij opteren meer voor een kritisch aandeelhouderschap. We willen gewoon meer invloed op het beleid van het Bouwfonds.”

Revolving fund

De Maasstad heeft in het grijze verleden zeshonderd aandelen a f. 250 gekocht. De marktwaarde van het aandeel wordt nu geschat op f. 20.000. Bij verkoop levert dat f. 12 miljoen op. Meijer: “Het Bouwfonds zou een grote betrokkenheid moeten tonen bij de volkshuisvesting. Het opzetten van een revolving fund samen met ons zou een mogelijkheid zijn. Hieruit ke nuttige en interessante woningontwikkelingen worden gefinancierd.”

In Den Haag zijn dezelfde geluiden te horen. De residentie heeft een pakket van f. 50.000 nominaal en heeft geen plannen om het te gaan verkopen. Wethouder Peter Noordanus (PvdA) wil dat het Hoevelaakse fonds wel meer risico’s gaat nemen en niet alleen de makkelijke poen oppakt. “Het zou geld moeten steken in poen die anders niet doorgaan”, zei hij deze week in de Haagsche Courant. “Een wat risicovoller opstelling dus. Het Bouwfonds doet dat wel eens, maar veel te weinig.”

Privatiseren

De opmerkingen van Noordanus en Meijer druisen in tegen de opvatting van Wassenaarse poontwikkelaar Rene Strijland. Deze oud-gemeente ambtenaar en oud-werknemer van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten betoogde onlangs dat het fonds geprivatiseerd moet worden. De verkregen middelen moeten worden gebruikt om de tekorten die ontstaan bij de ontwikkeling van Vinex-locaties aan te zuiveren.

De voorlichter Mirjam Otten van de gemeente Amsterdam meldt dat de hoofdstad “inderdaad aandelen bezit en wel ter waarde van f. 102.000 (nominaal).” Uit het gesprek wordt duidelijk dat het onderwerp wel of niet privatiseren van het Bouwfonds geen onderwerp van gesprek is op het bureel van de betrokken wethouder. “Verkoop en houden van de aandelen, daar houden we ons niet mee bezig.”

Bouwfonds-woordvoerder Michiel Trenite manoeuvreert zijn bedrijf tot de aandeelhoudersvergadering in de luwte. “We bestuderen met alertheid alle berichten die tot ons komen. Inhoudelijk gaan we niet op de zaak in.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels