nieuws

Groningse zandwinning mag niet uitbreiden

bouwbreed

S. Tonkes uit Noordbroek mag de bestaande zandwinning bij het Groningse Uiterburen niet verder uitbreiden. De Raad van State heeft de provincie Groningen in het gelijkgesteld, die weigerde mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging die de ontgronding mogelijk moet maken.

Volgens de aannemer is de uitbreiding nodig om te voorzien in de regionale vraag naar ophoog- beton- en metselzand. Met name de verdubbeling van rijksweg 7 vraagt zand van een kwaliteit die Tonkens niet uit de huidige zandwinning bij Uiterburen kan verkrijgen. Het bedrijf wil de zandwinning daarom met 17 hectare uitbreiden

‘Gatenkaas’

De provincie Groningen wil echter voorkomen “dat de provincie verandert in een gatenkaas” en reageerde terughoudend op aanvragen voor zandwinning. Volgens de provincie is de huidige zandwinplaats in Uiterburen voldoende voor de komende jaren. Bovendien is nog voldoende zand beschikbaar in andere zandwinplaatsen in de regio.

Ondanks het feit dat de percelen in een provinciale nota van 1977 worden aangeduid als gebied voor ontgronding weigert de provincie de uitbreiding van zandwinning mogelijk te maken. De Raad van State heeft de provincie in het gelijk gesteld.

Reageer op dit artikel