nieuws

Energieverbruik Vinex-woningen moet dalen

bouwbreed

Het kabinet en de staatssecretaris van VROM ke een belangrijke bijdrage leveren aan het duurzame bouwen wanneer beiden de normen voor ruimteverwarming en voor het gebruikte materiaal in de Vinex-woningen verzwaren. Het gaat hier om zo’n 500.000 woningen zodat de maatregelen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het duurzame bouwen.

Voorzitter drs. E. Nijpels van de Raad voor het Milieubeheer denkt bij maatregelen vooral aan een lager energieverbruik voor verwarming. De praktijk wijst volgens hem uit dat 500 kubieke meter aardgasequivalenten (Aeq) per jaar voldoende zijn. Dat komt neer op een halvering van het huidige verbruik in de gemiddelde nieuwbouwwoning. Verdeeld over alle Vinex-woningen beloopt de totale besparing 250 miljoen kubieke meter per jaar. De maatregelen vergen per woning een extra investering van – 1500. Afgezien van de zogeheten institutionele belemmeringen bedraagt de terugverdientijd bij de huidige gasprijzen ruim zes jaar.

Restwarmte

Clustering en compact bouwen maken de inzet van restwarmte voor de verwarming van woningen mogelijk. In de praktijk levert die maatregel problemen op. Een voorbeeld biedt de locatie Vleuten-De Meern. Het vermogen van de hier voorziene WKK-installatie moet samenhangen met de fasering van de woningbouw om inefficiente overcapaciteit te voorkomen. De raad acht het de moeite waard om in dit soort gevallen verdergaande stappen te zetten om belemmeringen weg te werken.

De raad noemt het wenselijk dat er een verdergaande energieprestatienorm voor nieuwbouwwoningen komt. Voor kleine (standaard)woningen zijn 500 kubieke meter Aeq voor verwarming haalbaar. Inclusief verwarming van tapwater komt de norm op 800 tot 900 kubieke meter Aeq.

Materialen

De inzet van opnieuw te gebruiken en vernieuwbare materialen levert volgens Nijpels eveneens een belangrijke bijdrage aan het duurzame bouwen. De verbetering kan enkele tientallen procenten hoger uitvallen dan wat nu in de praktijk gebeurt. De uiteindelijke verbetering houdt verband met de mate waarin men wil afwijken van gangbare concepten in de woningbouw. Ook om deze reden is het van belang al tijdens het ontwerp rekening te houden met het milieu.

Het ministerie van VROM stelt in een reactie dat de staatssecretaris nog voor de zomer met een ‘integraal plan van aanpak’ moet komen voor het milieubewuste bouwen van onder meer de Vinex-woningen. Rond april verschijnt bovendien het nieuwe Bouwbesluit, dat in oktober in werking moet treden. Over de precieze inhoud daarvan kon de zegsman echter nog geen nadere mededelingen doen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels