nieuws

Eigen Haard wil weer snel gezond worden

bouwbreed Premium

De woningstichting Eigen Haard uit Enschede, die vorig jaar door speculatieve handel in derivaten een verlies heeft geleden van f. 61,4 miljoen, heeft een aantal maatregelen getroffen om financieel weer gezond te worden.

Die maatregelen staan in het Financieel Herstructureringsplan, dat gisteren is gepresenteerd. Verwacht wordt dat door die maatregelen de negatieve reserve van f. 34 miljoen binnen enkele jaren weer kan worden omgebogen tot een positieve reserve.

Eigen Haard behoeft geen beroep te doen op het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. De maatregelen omvatten onder meer het beheersen van de kosten van het werkapparaat, het kostendekkend maken van leveringen en diensten, temporisering en aanpassing van groot onderhoud en verbeteringspoen alsmede de verkoop van enkele honderden woningen aan huurders, andere corporaties en beleggers.

Positief

Met de boekwinst van de verkoop kan voor het jaar 2000 het eigen vermogen weer positief zijn.

De consequenties voor de huurders zijn minimaal, omdat het oude huur- en onderhoudsbeleid zoveel mogelijk worden voortgezet.

Het Waarborgfonds heeft verklaard de vermogenspositie van Eigen Haard voldoende te vinden voor borgstelling van de door deze stichting aangegane leningen en in de toekomst te verstrekken financieringen. Dat geldt ook voor de lening van f. 65 miljoen, waarvoor de gemeente zich eind vorig jaar garant heeft gesteld.

Reageer op dit artikel