nieuws

Duitse bouwsector wacht in 1995 zwakkere groei

bouwbreed Premium

Duitsland heeft vorig jaar DM 428 miljard in de bouw van woningen, huizen, kantoorgebouwen, fabrieken en wegen geinvesteerd. De Duitse bouwmarkt was in 1994 de grootste in Europa. Frankrijk is nummer twee op de lijst, maar heeft in 1994 nog niet de helft van deze som uitgegeven. Geen wonder dat buitenlandse aannemers een graantje mee willen pikken.

“Onze markt werkt als een magneet”, aldus voorzitter Christian Roth van het Federaal Verbond van de Duitse bouwindustrie. Rond 150.000 buitenlandse bouwvakkers (van wie 30.000 uit Oost-Europa) werken in Duitsland als zogenaamde onderaannemers tegen duidelijk lagere tarieven dan hun Duitse collega’s.

Roth: “Deze ontwikkeling oefent scherpe druk uit op onze prijzen en winsten. Mede als gevolg van onze hoge loonkosten hebben rond 2700 bouwbedrijven in Oost- en West-Duitsland vorig jaar faillissement of uitstel van betaling moeten aanvragen, 44 procent meer dan in 1993.”

‘Stortvloed’

Het aantal bouwvakkers in het vroegere West-Duitsland is met rond drie procent tot bijna 800.000 gedaald. Ondanks alle klachten over de “stortvloed van buitenlandse concurrenten” uitte voorzitter Roth ook zelfkritiek. Veel Duitse bedrijven neigen er nog steeds toe, hun capaciteiten aan de arbeidsplaatsen te orienteren. “Door een overdaad aan personeel dwingt men zichzelf tot het aannemen van opdrachten tegen iedere prijs.”

Duitse aannemers zouden zich veel vaker op een specialisatie moeten richten. Hun opzichters zouden uitsluitend op de techniek en veel te weinig op de economie georienteerd zijn. De wetenschappelijke achtergrond van Duitse bouwingenieurs zou niet meer in overeenstemming zijn met de huidige eisen van de bouwindustrie. De studie bouwwezen zou veel te theoretisch zijn en de studieduur aan de Technische Hogeschool (bijna zeven jaar) te lang.

Hoger bouwvolume

Dit jaar verzwakt de Duitse bouwconjunctuur, zo meldde de vertegenwoordiger van de bouwindustrie. De Duitse markt blijft gespleten: Een rond 13 procent hoger bouwvolume in Oost-Duitsland staat tegenover “een bescheiden plus” in het Westen des lands. Grootste steun van de branche is en blijft de woningbouw.

Roth constateert “stagnatie in de utiliteitsbouw”, evenals in de openbare bouw. Steden en gemeenten opereren wegens geldgebrek uiterst voorzichtig bij aanbestedingen, zelfs als het reparaties van gemeentewerken betreft. In Oost-Duitsland steekt de openbare hand nog veel kapitaal in de wegenbouw.

West-Oost transfer

De Oostduitse deelstaten profiteren met opbouw van een fatsoenlijke infrastructuur nog sterk van de financiele transfer West-Oost (rond DM 170 miljard per jaar) waartoe de federale overheid volgens afspraak met de Westduitse deelstaten heeft besloten.

De Duitse bouwindustrie verwacht in 1995 een duidelijk zwakkere groei dan in 1994 (plus 21 procent). Deze trend zou volgens Roth ook van negatieve invloed zijn op de sociale woningbouw. “Door het inmiddels relatief hoge rente-niveau en de geslonken inkomens is de belangstelling voor de bouw van een eigen huis sterk tanende.”

Reageer op dit artikel