nieuws

Diverse maatregelen voor betere bereikbaarheid van Jaarbeurs

bouwbreed Premium

De bezoekers van de Bouwbeurs hebben er als zij met de auto komen altijd mee te maken: de enorme verkeersdrukte op de wegen in en om Utrecht en het gebrek aan parkeerruimte. De gemeente Utrecht en de Jaarbeurs willen er samen iets aan doen.

Ze willen, zoals ze meedelen, “alle mogelijkheden benutten om in nauwe samenwerking de omvang van het autoverkeer in en om de stad terug te dringen en de bereikbaarheid van de Jaarbeurs te vergroten”.

Een belangrijk uitgangspunt bij bij ontwikkelen van de plannen is dat de overlast van het verkeer aanzienlijk moet worden teruggedrongen. Utrecht en de Jaarbeurs gaan er van uit dat de groei van de mobiliteit voornamelijk moet worden opgevangen door het openbaar vervoer naar en in de stad. Aan de rand van de stad komt een multi-functionele parkeervoorziening. Een pendeldienst zal voor een directe verbinding met het beurscomplex zorgen. Een deel van de huidige parkeerplaatsen bij de Jaarbeurs wil men verplaatsen naar de stadsrand.

Het aantal hoofdroutes naar de Jaarbeurs zal worden beperkt tot drie. Door aanpassingen en wijzigingen van die routes zal de Jaarbeurs beter bereikbaar zijn. Er zal worden voorkomen dat automobilisten sluiproutes naar het Jaarbeurscomplex nemen. Om een vlotte doorstroming van het autoverkeer onder meer naar het centrum mogelijk te maken zal de structuur van het wegennet waar nodig worden aangepast.

Het parkeerbeleid in de directe omgeving van het Jaarbeurscomplex zal worden aangescherpt om ‘wild’ parkeren tegen te gaan. Als andere middelen om de groei van de mobiliteit tegen te gaan worden carpooling en de fiets genoemd.

Om doorstroming van het verkeer te reguleren worden onder meer de Van Zijstweg, de Overste den Oudelaan en de Croeselaan gereconstrueerd. De verbeteringen zijn gericht op het weren van doorgaand verkeer, de bescherming van voetgangers en een betere doorstroming van het openbaar vervoer in verband met P en R voorzieningen. In verband met het bouwen van een nieuwe entree van de Jaarbeurs aan de westzijde wordt de Fentener van Vlissingenkade ook gereconstrueerd.

Reageer op dit artikel