nieuws

Den Haag stemt in met truc btw-constructie

bouwbreed Premium

B en W van Den Haag hebben de Stichting Woningbedrijf Den Haag toestemming gegeven voor het optuigen van een btw-constructie. Daarmee druist het gemeentebestuur willens en wetens in tegen de wens van de staatssecretarissen Tommel en Vermeend, die fel tegen dergelijke constructies zijn.

Btw-constructies dienen ertoe de btw, die een aannemingsbedrijf voor nieuwbouw in rekening brengt, terug te vorderen. Een corporatie richt hiervoor een aparte, privaatrechterlijke rechtspersoon op, die zich als btw-plichtig aanmeldt. In deze rechtspersoon wordt vervolgens het vruchtgebruik van nieuwe woningen ondergebracht. Daarna staat niets terugvordering van de btw bij de fiscus meer in de weg.

Volgens de uitvinder van deze constructie, de Helmondse corporatie Volksbelang, kan per nieuwbouwwoning een voordeel van f. 10.000 worden behaald. Veel geld, als men bedenkt dat de rjkssubsidies voor nieuwbouw fors zijn afgenomen.

Omdat de btw-constructie van corporaties de schatkist veel geld kan gaan kosten (maximaal f. 280 miljoen) besloten de staatssecretarissen Vermeend en Tommel in te grijpen. Vermeend verbood de Belastingdienst nog medewerking te verlenen aan corporaties die een aparte rechtsvorm willen oprichten.

Geld verdienen

Inmiddels is Breda de eerste gemeente die heeft voldaan aan de eis van de bewindslieden. Een schorsingsbesluit van de Bredase wethouder De Bruijn leidde tot heftige reacties van de Nationale Woningraad en het NCIV, die namens de twee betrokken corporaties juridische en andere stappen tegen de maatregel aankondigden.

Den Haag is, zo blijkt uit het besluit van B en W, een totaal andere mening toegedaan. Deze gemeente staat geheel achter de oprichting door de Stichting Woningbedrijf van een aparte stichting, waarin het economisch eigendom van een aantal woningcomplexen wordt ondergebracht.

Volgens wethouder Noordanus is hiervoor gekozen omdat “de corporatie hiermee hoogstens de kans loopt geld te verdienen (bij de Stichting Woningbedrijf gaat het om een voordeel van zo’n f. 5 miljoen, red.). De risico’s die Tommel ziet voor de volkshuisvesting zien wij totaal niet. Ik kan mij ook volstrekt niet voorstellen dat een dergelijke constructie mij bij mijn rol als toezichthouder in de wielen rijdt”.

Noordanus begrijpt opzich de budgettaire redenen van Tommel en Vermeend wel om tegen deze constructie te zijn, maar hij vindt het pertinent onjuist om de gemeenten voor de bestrijding ervan te gebruiken. “Als het kabinet vindt dat dergelijke constructies niet ke, dan moet het kabinet zelf maar ingrijpen en de regelgeving aanpassen. Wij zijn geen boodschappenjongen van het rijk”.

Volgens de wethouder overwegen andere corporaties in Den Haag het voorbeeld van de Stichting Woningbedrijf te volgen. “Er hebben ons nog geen officiele verzoeken bereikt, maar ik weet dat ze er wel mee bezig zijn”.

Reageer op dit artikel