nieuws

‘Corruptie bij bouw Europees Parlement’

bouwbreed

Bij de nieuwbouw voor het Europees Parlement zou zijn gezwendeld doordat Europese functionarissen privebedrijven hebben bevoordeeld. Dit zegt de Franse europarlementarier Thierry Jean-Pierre. Hij heeft een klacht ingediend bij de Belgische rechtbank. De zwendelaars worden door hem niet met name genoemd in de verklaring die hij onlangs uitgaf over zijn vermoedens.

Jean-Pierre, lid van de rechtse fractie ‘Europa der Naties’, zegt dat het po het budget van een miljard ecu met 825 miljoen ecu (f. 1,75 miljard) heeft overschreden.

De Nederlandse socialist Piet Dankert noemt de stampij rond de meerkosten voor het Leopoldgebouw echter ‘flauwekul’. Het gaat volgens hem om rentebedragen over leningen die niets te maken hebben met de kosten voor de bouw. “Het is wat iedereen met een hypotheek betaalt.”

De PvdA’er, lid van de begrotingscontrolecommissie, wijst er ook op dat noch de Europese Rekenkamer, noch de parlementaire werkgroep onder leiding van de Brit Tomlinson aanwijzingen voor fraude of corruptie bij de bouw hebben gevonden. “De kosten zijn weliswaar met 6 procent overschreden, maar dat kwam door bijkomende eisen. Voor zo’n groot gebouw is dat geen abnormaliteit”, aldus Dankert.

De Nederlander verwacht overigens wel veel ‘lawaai’ rond de aanklacht van de Fransman, ook al omdat een groot aantal Europarlementariers er moeite mee heeft dat ze in twee verschillende plaatsen moeten vergaderen; namelijk ook in Straatsburg. Het heen-en-weer-gereis tussen het gebouw in Brussel en dat in Oost-Frankrijk kost handenvol geld.

Met oud-voorzitter Lord Plumb heeft Dankert verzet aangetekend tegen de geplande uitbreiding van het halfrond in Straatsburg zonder goedkeuring van het Europees Parlement. De kostbare nieuwbouw ( f. 1,7 miljard) aan de overkant van het huidige Paleis van Europa zou nodig zijn om de parlementariers uit de nieuwe lidstaten van de Unie onderdak te verschaffen. Maar volgens het tweetal zijn andere oplossingen mogelijk.

Nu al zijn voorzieningen getroffen om de nieuwkomers een plek te bieden in het gebouw. Als men daarover tevreden is, bestaat er geen noodzaak om dure nieuwbouw neer te zetten, aldus Dankert en Plumb. En zo nodig kan men ook in Brussel vergaderen.

De oud-voorzitters hebben ook ernstige twijfels over de geldigheid van het huurcontract voor het nieuwe gebouw, dat de vorige parlementsvoorzitter, de Duitser Egon Klepsch, onder grote Franse druk heeft gesloten. Volgens hen heeft de ondertekening niet de benodigde goedkeuring gehad van de financieel controleur. Bovendien hadden zowel een parlementaire werkgroep als de begrotingscommissie bezwaar aangetekend.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels