nieuws

CBS voorziet goede tijden voor bouwers van woningen

bouwbreed

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ziet de toekomst van de woningbouw net zo zonnig in als het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Het produktievolume voor dit jaar bij het CBS stijgt met 8 tot 10 procent. Het EIB toonde eerder deze week een percentage van 9.

De onderzoekers van CBS verwachten dat dit jaar 100 en 105.000 woningen worden opgeleverd. Bij die berekening is ervan uitgegaan dat het aantal dagen waarop de bouwvakkers ke werken hetzelfde is als het gemiddelde aantal in de afgelopen tien jaar.

Sinds 1989 is het aantal nieuwe woningen niet uitgekomen boven 100.000. Op dit moment zijn 90.000 woningen in aanbouw, 18.000 meer dan een jaar eerder. Bovendien zijn bouwvergunningen afgegeven voor 25.000 woningen, waarvan de bouw nog niet begonnen is.

Voor de utiliteitsbouw en de gww-sector bewandelt men bij het CBS een voorzichtig traject. Net als het EIB zegt het CBS dat u-bouw een matig toekomstperspectief heeft. De produktie blijft dit jaar gelijk.

De gww groeit volgens de vorsers van het CBS dit jaar met 5 procent tot f. 17,8 miljard. Het EIB ging voor nieuwbouw en herstel uit van een groei van 4,5 procent.

Reageer op dit artikel