nieuws

Brink Automatisering op weg naar totale integratie

bouwbreed

Het is zo ver: ook Brink Automatisering BV heeft haar software ‘overgezet’ van MS-DOS naar Windows. Op de Bouwbeurs kan de bezoeker kennis nemen van voordelen en nieuwe mogelijkheden van Ibis Trad, Ibis Calc en Ibis Stabu onder Windows.

Natuurlijk hebben deze noviteiten vooral te maken met de mogelijkheden van het andere besturingssysteem. De koppeling met de CD-rom van de NBD, is daar een sprekend voorbeeld van. Dankzij deze integratie zullen de bestekschrijver en calculator direct vanuit hun Ibis-programma’s produkten uit de NBD-catalogus ke selecteren en in zijn bestek respectievelijk begroting ke inlezen.

Het enthousiasme waarmee Windows is ontvangen, is voor een groot deel te danken aan de mogelijkheid om vanuit een applicatie, meerdere andere programma’s te ke openen zonder dat daarvoor de applicatie hoeft te worden afgesloten. De pc kan hierdoor worden ingezet ter ondersteuning van een complete werkomgeving in plaats van een instrument waarmee slechts een taak wordt uitgevoerd. De koppeling die Brink legt tussen haar programma’s en de NBD-CD is een praktische invulling van dit voordeel. Immers, de bestekschrijver/calculator hoeft niet langer omslachtig te werk om informatie uit de catalogus over te halen naar zijn programma, maar kan direct de produkten en materialen van zijn keuze ‘overhalen’.

Aanpassingen

Vanzelfsprekend heeft het systeemhuis hiervoor aanpassingen moeten maken. Deze bestaan eruit dat de programma’s nog meer ‘open’ moeten worden gemaakt en alle bestanden moeten worden gehercodeerd . Door toevoeging van een extra codekolom waarin de NBD-code is weggeschreven, is de koppeling gerealiseerd.

Wil de integratie echter echt optimaal werken en de gebruiker direct in het door hem gewenste hoofdstuk van de NBD ke insteken, dan zal echter ook de NBD haar software moeten aanpassen. Volgens Brink is deze informatieleverancier al druk doende haar software aan te passen. Men hoopt daarom op de Bouwbeurs met het bestekkenpakket de toepassing van de integratie te ke tonen.

“Het gaat er ons om dat onze gebruikers de mogelijkheid hebben om vanuit onze programma’s direct verschillende informatiebronnen ke benaderen”, aldus de heer J. Vader, directeur van Brink Automatisering. “Men moet als een spin in het web overal naar toe ke. Daarnaast willen we hem de mogelijkheid bieden om een nog beter, op de eigen behoefte afgepast, gebruik te ke maken van bestanden. Daarom hebben onze bestanden overgezet naar Dbase. Iedereen kan dan met een reportwriter elke database naar eigen inzicht sorteren en indexeren. Kortom: de gebruikswaarde voor de gebruiker van de bestanden en daardoor het gemak dat men van de automatisering ondervindt, neemt toe”, aldus Vader.

“Pratend over de inspanningen die de automatiseerders zich de komende jaren zullen getroosten, gaat het hier de komende jaren ook om. Immers, programma’s voor het calculeren en schrijven van bestekken, zijn dermate doorontwikkeld, dat met betrekking tot de functionaliteit over het algemeen een optimum is bereikt. Het gaat er nu om dat zaken worden geperfectioneerd en werkelijk invulling wordt gegeven aan de noodzaak tot integratie.”

Doelstelling

Een doelstelling die binnen Brink leeft, is volgens Vader wat dit betreft om binnen het programma Ibis Trad een goede oplossing voor het uittrekken van hoeveelheden te maken. “Er worden in Nederland steeds meer digitale bestanden aangeleverd. Slagen wij erin om een koppelingsmogelijkheid te creeren waarbij deze bestanden direct ke worden ingelezen in Trad, dan wordt het hele gedoe van het vanaf een tekening uittrekken van hoeveelheden overbodig. We zeggen niet dat het ons lukt, maar we hebben reeds een werkgroep opgericht die de uitdaging aangaat om een praktisch hulpmiddel te maken. Nogmaals: het draait allemaal om een groter gemak voor de gebruiker.”

Terugkomend op de programma’s die Brink op de Bouwbeurs toont en de nieuwe ‘gemakken’ waarin is voorzien, noemt Vader met betrekking tot Ibis Calc onder andere een verbetering van de tekstverwerkingsfunctie, de mogelijkheid om plaatjes en foto’s op te nemen en om een afdrukvoorbeeld op het scherm te krijgen en natuurlijk de, dankzij Dbase verkregen mogelijkheid om uit te wisselen met andere programma’s. Pratend over Ibis Trad heeft men er onder andere voor gezorgd dat nu in vier niveaus kan worden begroot, dat wil zeggen; men kan op hoofdstukniveau, en op subhoofdstukniveau, paragraaf en begrotingsregels werken en het doorrekenen van de begroting op scherm is verbeterd. Zo ke op scherm de totalen in de staart worden gepresenteerd.

Met betrekking tot het Stabu-programma meldt Brink dat onder andere het werken met de zoekbomen is vergemakkelijkt omdat alles binnen een scherm wordt afgehandeld. Daarnaast kan het bestek worden ‘in- en uitgeklapt’, zodat men op het scherm van hoofdstukken, via paragrafen tot en met de specificaties kan afdalen respectievelijk opklimmen. De toevoeging van een spellingscontrole tenslotte moet de bestekschrijver helpen een bestek te vervaardigen zonder schrijffouten.

Reageer op dit artikel