nieuws

Brabant en zandwinner eens over vergunning

bouwbreed

De provincie en exploitatiemaatschappij De Peelhorst zijn het toch eens over de ontgrondingsvergunning voor het po De Bakelse Plassen in de gemeente Bakel en Milheeze.

Dat bleek bij de Raad van State, die zich boog over de beroepen die tegen de vergunning zijn ingesteld. Het po omvat de aanleg van een surfplas en acht plassen voor natuurontwikkeling en is goed voor de levering op termijn van circa zes miljoen ton beton- en metselzand en ruim twee miljoen ton ophoogzand.

Vergunninghouder De Peelhorst uit Heyen was het oneens met de toegestane diepte ter plaatse van de dammen tussen de plassen. Op grond van de vergunde diepte zou 450.000 ton industriezand niet winbaar zijn. De provincie vindt dat de diepte ter plaatse van de dammen kan worden aangepast aan de wens van De Peelhorst: 12,60 m+ NAP, in plaats van 20,30 m+ NAP. De provincie wilde zekerheid dat de dammen tussen de waterplassen voldoende stabiliteit hebben. De Peelhorst zal daar door middel van aanvulling met ophoogzand voor zorgdragen. Van provinciezijde werd bij de Raad van State betoogd dat onderzoek van Grondmechanica Delft overtuigend heeft aangegeven dat die voldoende stabiliteit er komt.

Ook drie agrarische bedrijven zijn tegen de vergunning in beroep gegaan. Zij zijn onder meer bang voor schade door grondverschuiving en daling van de grondwaterstand en voor belemmeringen in hun bedrijfsvoering. De provincie heeft hun vrees niet ke wegnemen. De zandproduktie is al in volle gang. Dat kon nadat de Raad van State eind 1992 de schorsende werking van een deel van het bestemmingsplan had opgeheven. Het bestemmingsplan is inmiddels definitief goedgekeurd. Als de Raad van State de beroepen van de agrariers ongegrond verklaart, is het hele po vrij voor uitvoering.

Reageer op dit artikel