nieuws

Bouw in Haagse regio heeft voldoende werk

bouwbreed

Er is voor de bouwnijverheid in de Haagse regio voldoende werk, maar de concurrentie is wel scherp. Dat blijkt uit de Enquete Regionale Bedrijfsontwikkeling van de Kamers van Koophandel.

Er is met vrijwel evenveel medewerkers een hogere omzet behaald, mede door een gestegen export, maar die stijging weerspiegelt zich niet in de winst of het rendement. De omzet van de bouw in de Haagse regio is met 4,7 procent toegenomen ten opzichte van 1993. De groei komt geheel van de grote bedrijven. De kleine bedrijven moesten 2,7 procent omzet inleveren. “Het beeld van concurrentie en sanering onder de kleine bedrijven wordt versterkt door het feit dat relatief meer van hen wel een toename van de omzet hebben bereikt,” aldus de toelichting bij de ERBO-enquete. In 1993 lukte dat 8 procent van de bedrijven, in 1994 11 procent. De landelijk omzetgroei bedroeg 1 procent en de groep bedrijven die meer omzette dan in 1993 groeide van 19 naar 23 procent.

In de Haagse regio daalde het percentage bedrijven dat winst behaalde van 91 naar 88 procent. Het percentage kleine bedrijven dat voldoende rendement behaalde daalde scherp, namelijk van 81 naar 69 procent. Landelijk was er een stijging van 72 naar 74 procent. De grote bedrijven zijn het zowel landelijk als regionaal beter gaan doen.

Wat de werkgelegenheid betreft veranderde er nauwelijks iets. In de Haagse regio werd een daling met 0,6 procent waargenomen, landelijk was er een stijging met 0,5 procent. De situatie was bij de grote en kleine bedrijven vrijwel gelijk.

Reageer op dit artikel