nieuws

BNG wil schuldpapier naar effectenbeurs brengen

bouwbreed Premium

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) onderzoekt de mogelijkheid om de huidige onderhandse handel in schuldpapieren aan toonder (medium term notes -mtn) te verplaatsen naar de Amsterdamse Effectenbeurs. De BNG moet in dat geval wel lid worden van de beurs.

“De vraag is of het efficienter is om via de beurs te handelen. Het moet onze handel in waardepapieren wel ten goede komen. Ook is het nog de vraag of de BNG aan alle voorwaarden moet voldoen die aan het beurslidmaatschap verbonden zijn. Dat zijn we aan het onderzoeken”, zo zei directeur H. Moller van de BNG.

Sinds de invoering van de schermenhandel op de beurs in oktober, zou de BNG de schuldpapieren aan toonder via het zogeheten Aida-scherm ke verhandelen in plaats van via een eigen scherm dat is doorgeschakeld op de financiele dienst van het persbureau Reuter. Het lidmaatschap van de beurs kost echter geld (circa f. 100.000 per jaar per individueel lid) en de BNG bekijkt of die kosten opwegen tegen de vermeende voordelen van de handel via Aida.

Verder is de BNG niet van plan actief te worden in de effectenhandel.

“En een van de toelatingsregels is dat je zelf een effectenbedrijf bent”, aldus Moller. Mogelijk kan het bestuur van de Amsterdamse Effectenbeurs op grond hiervan een mogelijk beurslidmaatschap van de BNG weigeren.

Corporaties

De BNG, eigendom van de Nederlandse gemeenten, is een bijzondere bank. Ze leent geld uit aan gemeenten, Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en overheidsinstellingen, zoals nutsbedrijven en universiteiten. Daarnaast is de bank een van de grootste financiers van woningbouwcorporaties. De op handen zijnde brutering wordt door de bank voor miljarden gefinancierd.

Om al die financieringen mogelijk te maken, trekt de BNG geld aan via mtn’s en uitgiftes van openbare obligatieleningen. De bank, die als zeer kredietwaardig staat aangeschreven (triple A-status), heeft geen kantorennetwerk. De BNG loopt voorop in de handel in medium term notes. Vorig jaar had de bank voor zo’n f. 23 miljard aan mtn’s uitstaan. Verder plaatste ze vorig jaar voor circa f. 6 miljard aan leningen.

Reageer op dit artikel