nieuws

Bezwaar tegen windmolens langs Waddenkust

bouwbreed

Het plaatsen van 200 tot 400 windturbines langs de Waddenzeekust stuit in Friesland op bezwaren van raadsleden, ondernemers, milieu-organisaties en bewoners. Grootste bezwaar is de horizonvervuiling die een lang lint van windturbines met zich mee brengt.

De provincie Friesland wil langs de Afsluitdijk en de Waddenzeekust een lang lint van windmolens plaatsen. Dat staat in het streekplan ‘Windstreek’ dat eind vorig jaar is opgesteld. Behalve een grote concentratie van molens mogen er kleine parken worden aangelegd met maximaal zes windmolens en hier en daar een alleenstaande molen. Het is de bedoeling dat de 200 tot 400 windturbines bij de eeuwwisseling 200 megawatt windenergie opwekken.

De Friese Milieu Federatie waartoe 32 organisaties behoren, verzet zich niet tegen deze doelstelling, maar de federatie is tegen de gekozen locatie langs de kust van de Waddenzee. De milieu-organisaties willen liever dat de windturbines vanaf de kust meer landinwaarts richting Leeuwarden komen. Dat is volgens de federatie landschappelijk beter en minder schadelijk voor overvliegende vogels. Raadsleden en ondernemers uit de gemeente Dongeradeel denken dat de komst van de turbines toeristen afschrikt. De provincie Friesland beslist in mei over de definitieve plaats van de turbines.

Reageer op dit artikel