nieuws

Belastingvrijstelling bij aanplant bos verruimd

bouwbreed

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting en matiging van successie- en schenkingsrecht voor landgoederen verruimt.

Terreinen die nu nog niet in aanmerking komen voor de vrijstelling, krijgen die alsnog als er een voornemen bestaat binnen drie jaar voldoende bos aan te planten.

Reageer op dit artikel