nieuws

Beek wil centrum in fases revitaliseren

bouwbreed

De revitalisering van het centrum van Beek, inclusief de heraanleg van toevoerwegen, vergt een investering van bijna f. 7 miljoen. De uitgaven worden ruimschoots gedekt door de verkoop van gronden voor woningbouw en winkels in het centrum en een bijdrage van de ondernemers. Dit blijkt uit het eindrapport dat recent aan de gemeenteraad werd aangeboden.

Het eindverslag is opgesteld aan de hand van onderzoeksresultaten door het Ingenieursbureau DHV, het Economisch Technologisch Instituut Limburg (ETIL) en de Killaars en Steeghs groep. De resultaten van de onderzoekers zijn door het Architectenbureau AGS Heerlen vertaald in een ruimtelijk ontwerp, dat onderscheiden wordt in drie fasen.

De eerste fase betreft het centrum waar het PTT-gebouw gesloopt zal worden en de supermarkt met 500 m2 uitgebreid tot 1100 m2. Aan de frontzijde van de supermarkt moeten dagwinkeltjes met een totale oppervlakte van 300 m2 en circa twintig bovenwoningen verrijzen. Op het Marktplein is een nieuw winkelgebouw van 800 m2 voorzien, beluifeling van de winkels rond de markt, sierbestrating op de markt en de aanleg van toeleidende wegen en 123 parkeerplaatsen.

In de volgende fase wordt de Burgemeester Janssenstraat (ongeveer 4200 m2) van gevel tot gevel voorzien van een andere verharding om de erffunctie aan te duiden. De laatste fase (Wolfeijnde/Elsstraat) voorziet in een busstation, taxi-standplaatsen, een kiosk en nieuwbouw voor zakelijke dienstverleningen met bovenwoningen op de hoek van genoemde straten en een voetgangersvriendelijke inrichting.

De werkgroep ‘Revitalisering Centrum Beek’ wil dat op korte termijn een aanvang wordt gemaakt met realisering van de plannen om een verdere verschraling van het centrum te voorkomen.

Reageer op dit artikel