nieuws

Bebouwingslan gereed voor Maastrichts plein

bouwbreed

De gemeente Maastricht heeft een stedebouwkundig plan ontwikkeld dat dient als afronding van de bebouwing van het Keurmeestersplein in Maastricht-West. Het gebied heeft de bestemming ‘gemengde doeleinden’. Deze zijn nu ingevuld door de bouw van een Koninkrijkszaal, twee kleine bedrijfsgebouwtjes met parkeergelegenheid, een Peuterspeelzaal, en op wat langere termijn enige gestapelde seniorenwoningen.

De Koninkrijkszaal wordt gebouwd naar een ontwerp van architect ing. J. Ploemen uit Mechelen. Medio 1995 begint de bouw. De bouwtijd is twee dagen. Tweeduizend Jehovagetuigen werken mee. De gevarieerde bouw wordt ruim voorzien van groenaanplant, er wordt een nieuwe ontsluitingsweg en een ‘Romeinsebaan’ aangelegd. Dit laatste is een voetpad met bomenrij dat straks een verbinding vormt tussen de wijken Annadal en Daalhof.

Reageer op dit artikel