nieuws

AVBB tegen verplichte certificatie vervoerders van bouw- en sloopafval

bouwbreed

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf heeft de leden van de Kamercommissie van VROM per brief gevraagd er voor te willen zorgen dat het komende stortverbod voor bouw- en sloopafval geen bepaling zal bevatten, waaruit blijkt dat slechts gecertificeerde bedrijven restfracties mogen afvoeren.

In het ontwerp-Besluit Stortverbod Afvalstoffen, dat nog voor advies bij de Raad van State ligt, wordt bepaald “dat uitsluitend daartoe gecertificeerde bedrijven een niet-herbruikbare restfractie van het bouw- en sloopafval rechtstreeks aan een stortplaats mogen leveren”.

Onbegrijpelijk

Het AVBB acht verplichte certificatie niet alleen een verkeerd en te zwaar instrument om preventie en hergebruik van bouw- en sloopafval te bevorderen, maar zegt het ook “volstrekt onbegrijpelijk te vinden” dat juist bouw- en sloopafval als enige van de in totaal 33 afvalstromen voor certificatie in aanmerking moet komen.

Privaatrechtelijk

Certificering is volgens het AVBB een vrijwillige en privaatrechtelijke aangelegenheid en mag slechts bij gezondheidsbedreigende zaken van overheidswege worden voorgeschreven.

Deze werkgeversorganisatie voorziet bovendien dat de richtlijn, op grond waarvan zal moeten worden beoordeeld of een bedrijf een certificaat ontvangt, bijna automatisch zal worden geschreven met de moderne professionele sorteerinstallaties als voorbeeld. De vraag is dan of het gros van de afvalbedrijven daaraan zal ke voldoen.

Een dergelijke benadering werkt marktverstoring in de hand en dreigt bovendien te leiden tot onvoldoende en te weinig gespreide verwerkingscapaciteit en dus tot prijsopdrijving. Certificatieplicht zadelt bouwbedrijven en bedrijven die de afval afvoeren bovendien op met een forse administratieve en financiele lastendruk.

Het AVBB wijst de Kamerleden op de huidige praktijk, waarbij bouwbedrijven zelf het niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval op een volstrekt milieuverantwoorde manier naar stortplaatsen brengen.

Lijst

Als er een lijst van niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval wordt opgesteld, waarin het ontwerp-Besluit trouwens voorziet, zou elke partij in de afvalverwijderingsketen zelf ke bepalen of een fractie gestort mag worden. Stortplaatsen in de provincie Zuid-Holland werken al twee jaar met zo’n lijst en volgens het AVBB tot volle tevredenheid.

Reageer op dit artikel