nieuws

Antilliaans fonds moet verval in woonwijken stoppen

bouwbreed

De Antilliaanse regering wil binnen vijf jaar een fonds van f. 100 miljoen stichten om het verval in verschillende woonwijken te stoppen. Het geld is onder meer bestemd voor het renoveren van woningen. Andere uitgaven betreffen de bestrijding en preventie van de misdaad en de verbetering en uitbreiding van het onderwijs.

De Antilliaanse regering reserveerde dit jaar al f. 10 miljoen voor het Nationale Ontwikkelings Fonds. Met dit geld worden in de Verenigde Staten zogeheten zero coupon bonds gekocht. Die vormen een garantiestelling waardoor het dubbele van het bedrag kan worden geleend. Vijf jaar achtereen zal de regering de f. 10 miljoen beschikbaar stellen en met het geld de Amerikaanse obligatielening aangaan. Na vijf jaar ontstaat dan het totaalbedrag van f. 100 miljoen. In maart moet het Nationale Ontwikkelings Fonds in werking treden. Een nationale commissie wijst poen toe.

De Centrale Bank ziet toe op de besteding van de gelden. Het ligt in de bedoeling de particuliere sector, buurtverenigingen en sociale organisaties nauw bij de plannen te betrekken.

Op alle vijf eilanden maar vooral op Curacao, Bonaire en St. Maarten raakten vele buurten in de afgelopen jaren in verval. Drugsgebruik en werkloosheid lopen sterk op en veroorzaken een grote criminaliteit onder de jeugd. Het Anti-drugsbestrijdingsfonds van de Verenigde Naties stelde voor een wijk van Curacao geld beschikbaar. In andere buurten ontbreekt in de vervallen woningen stromend water en elektra. De Antilliaanse regering noemt het renoveren van woningen een strikt Antilliaanse zaak en doet om die reden geen beroep op Nederlandse ontwikkelingsgelden.

Reageer op dit artikel