nieuws

Amerikaanse organisatie tot Werkgroep van Deskundigen: ‘Inhalatie-onderzoek minerale wol onjuist’

bouwbreed

Inhalatie-onderzoek bij knaagdieren (ratten, hamsters etc.) is de verkeerde manier om te achterhalen of glas- en steenwol kankerverwekkend zijn. Dat stelt de Amerikaanse organisatie “Victims of Fiberglass” (VOF) in een officiele reactie op het concept-advies van de Nederlandse “Werkgroep van Deskundigen” aan de regering. De daarin aanbevolen wettelijke grenswaarde van 3 inadembare vezels per milliliter lucht noemt VOF “veel te ruim”.

De discussie over vermeende gevaren van glas- en steenwol voor de gezondheid van degenen die de produkten be- en verwerken, woedt onverminderd voort. En spitst zich toe op de vraag of glas- en steenwol kankerverwekkend zijn.

Partijen in binnen- en buitenland grijpen wetenschappelijk onderzoek onder knaagdieren aan om hun gelijk te halen. Maar over en weer worden de twee voornaamste onderzoeksmethodieken (inhalatie en implantatie van minerale vezels) bekritiseerd.

Inhalatie

De belangenorganisatie van producenten van glas- en steenwol, de Mineral Wool Association (MWA) Benelux, concludeert in een onlangs uitgebrachte brochure dat “op een enkele uitzondering na, alle wetenschappers en internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Environmental Protection Agency (EPA) in Amerika, inhalatie-onderzoek aanvaarden als meest aangewezen methode van onderzoek”.

Implantatie (het injecteren van vezels in dieren) wordt afgewezen omdat dit ook nooit gebeurt bij mensen. Die krijgen alleen vezels binnen door inademen.

Volgens de MWA is uit diverse uitgevoerde inhalatie-onderzoeken, onder meer door de Research and Consulting Company (RCC) in Geneve, gebleken dat glas- en steenwol geen verhoogd risico op kanker met zich meebrengen. De Werkgroep van Deskundigen sluit zich hierbij aan in het recent uitgebrachte concept-advies.

Implantatie

Maar de VOF, een non-profit organisatie in de Verenigde Staten die zich wijdt aan het verlenen van hulp aan slachtoffers van minerale wol-produkten, is het met die zienswijze oneens:

“Als meest geschikte methode voor het bestuderen van knaagdieren, biedt implantatie een aantal voordelen. In de eerste plaats wordt hierbij een van te voren vastgestelde hoeveelheid vezels van de juiste grootte direct naar het doelorgaan gebracht. Aangezien de incubatietijd bij het bepalen van carcinogeniteit een belangrijke rol speelt, mogen er bij dieren die slechts 18 of 24 maanden leven geen vertragingen optreden.”

De organisatie wijst er voorts op dat “knaagdieren uitsluitend ademen door de neus” die als een filter fungeert waardoor vezels nauwelijks in longen ke doordringen. Mensen die minerale wol aanbrengen op een vliering of in een andere moeilijke ruimte, zullen volgens VOF “de neiging hebben om hevig te ademen, maar dan wel door de mond. Hierdoor ke grote hoeveelheden vezels, zonder filtratie door de neus, de long bereiken. Neuskegels en aerosols ke gewoon niet de verklaring zijn voor deze belangrijke factor.”

Epidemiologie

De MWA verwijst voorts naar het feit dat sinds 1942 onder 50.000 werknemers in de glas- en steenwolindustrie in de VS en Europa onderzoek wordt gedaan naar gezondheidseffecten.

Maar VOF plaatst bij dat epidemiologisch onderzoek een kritische kanttekening: “De werkperiode van de cohorten eindigde namelijk in 1963. Omstreeks diezelfde tijd is de vlamdemping ingevoerd in het fabricageproces van minerale wol. Hierdoor hebben glas- en steenwol een fundamentele verandering ondergaan, waarbij de gemiddelde vezeldiameter aanzienlijk werd gereduceerd. Vezelglasfabricage moet derhalve worden verdeeld in twee verschillende perioden, waarvan de huidige en gevaarlijkste periode nauwelijks is onderzocht.”

Grenswaarde

VOF vindt een wettelijke grenswaarde van 3 vezels per milliliter lucht te ruim:

“Bij volksgezondheid is het altijd verstandig het zekere voor het onzekere te nemen. Een wettelijke grenswaarde van 1 vezel per milliliter lucht zal voldoende zijn voor installatiewerkzaamheden en een grotere mate van bescherming bieden.”

VOF voert onder Amerikaanse congresleden en senatoren een intensieve lobby om glas- en steenwol als kankerverwekkend aan te laten merken.

In het toonaangevende tijdschrift “American Journal of Industrial Medicine” betitelden vier Amerikaanse wetenschappers (werkzaam bij onderzoeksinstituten van de overheid en de Duke Universiteit in North Carolina) recentelijk “glas en steenwol als potentieel kankerverwekkend, zelfs meer nog dan asbest”.

Reageer op dit artikel