nieuws

Modernisering Maasroute kost Limburg f. 250 miljoen

bouwbreed

De modernisering van de Maasroute, noodzakelijk om de toegankelijkheid van grote vrachtschepen tot de hoofdvaarweg de Maas te verbeteren, vergt tot het jaar 2000 f. 250 miljoen.

Dit blijkt uit het beleidsplan Momaro (Modernisering van de Maasroute) van de directie Rijkswaterstaat Limburg.

In het programma is tevens verwerkt het versneld inlopen van achterstallig onderhoud aan kunstwerken, voorhavens en oevers. Het meest urgente knelpunt, voor de scheepvaart in de Beneden-Maas, is gelegen bij de huidige sluis in Lith. Door schaalvergroting van de scheepvaart is de capaciteit van de sluis sterk gedaald waardoor de beroepsscheepvaart steeds langer moet wachten bij Lith. “Het realiseren van een tweede sluis is de beste oplossing van het capaciteitsknelpunt. Uitgangspunt is dat de sluis geschikt dient te zijn voor tweebaks-duwvaart om nu reeds in te spelen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen”, zo staat in het beleidsplan.

Voor de bouw van de tweede sluis is tot en met 1999 f. 91,9 miljoen nodig; na 2000 nog eens f. 18,1 miljoen. In de poplanning is opgenomen het verbeteren van de toegang tot de dertien voorhavens. Hiervoor moeten de remmingwerken worden vervangen. Het tropisch hardhout dat hiervoor werd gebruikt wordt vervangen door kunststof Hakorit.

Om budgettaire reden en vanwege het feit dat zij uit dezelfde constructie bestaan worden de vijf grootste voorhavens het eerst aangepakt. Dit zijn Born, Maasbracht, Heel, Belfeld en Sambeek. Voor de verbeteringen van de voorhavens is tot 1999 f. 128,3 miljoen begroot. Hiervan worden nog dit jaar f. 34,5 miljoen uitgegeven. De grotere schepen eisen ook meer diepgang op de Maasroute en een verruiming van het Julianakanaal tussen Maastricht en Maasbracht. Hiervoor is totaal f. 28,3 miljoen gulden begroot. Na 2000 is voor de verruiming van het Julianakanaal f. 568,3 miljoen opgenomen en voor de aanpassing van de sluis bij Limmel f. 13,3 miljoen. Van het Julianakanaal moet na 2000 mogelijk de dwarsdoorsnede vergroot worden. De geraamde post van ruim een half miljard wordt, zonodig tussentijds aangepast.

Barge terminal

Ook de verbetering tot de toegang van de Barge Terminal in Born is na 2000 gepland. Kosten f. 14,2 miljoen. De Barge Terminal moet aangedaan ke worden door schepen met vier lagen containers en autotransporten in vijf lagen. Hiervoor moeten drie bruggen over het Julianakanaal verhoogd worden. In de periode 1994-1999 dienen, behalve de genoemde verbeteringen van de voorhavens, tevens nog de bocht in het Julianakanaal bij Elsloo en de bochten in de Maas bij Neer en Steyl verruimd worden. Tussen de stuwen van Belfeld en Grave moet tijdens lage waterstandperioden het peil ke worden verhoogd. Hiervoor hoeven slechts kleine waterstaatkundige werken te worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels