nieuws

Het Duitse onderzoek naar glas- en steenwol

bouwbreed

Cobouw berichtte in zijn editie van 24 maart over een onderzoek naar glas- en steenwol door het Duitse Berufsgenossenschaftlichten Institut fieuwer Arbeitsschutz.

In het artikel wordt dr. Blome, verbonden aan dit instituut, geciteerd. Hij verwacht in de nabije toekomst een golf van kankergevallen door blootstelling aan glas- en steenwol. Het artikel besluit met de stelling dat er duidelijk parallellen met de asbest aanwezig zijn.

Wij hebben ernstige bezwaren tegen de inhoud van dit artikel , dat uitsluitend is gebaseerd op een persbericht van de Duitse fabrikanten van concurrerende isolatieprodukten. Dit persbericht, dat ook in Nederland de nodige verwarring en onrust veroorzaakte, is door de heer Blome zelf inmiddels bestempeld als een verdraaiing van zijn bevindingen.

Blome omschrijft in zijn rapport criteria voor het beoordelen van de gezondheidseffecten van minerale vezels. Hij noemt een drietal factoren die hierbij van belang zijn: de concentratie van fijne vezels in de lucht die vrijkomen bij verwerking, de geometrie van de vezels, en de biopersistentie, d.w.z. de oplosbaarheid van vezels in het dierlijk lichaamsvocht. Blome concludeert dat glas- en steenwol op een aantal belangrijke punten van asbest verschillen.

Zo geven glas- en steenwol bij verwerking minder (fijn) stof af dan asbest, en de vezels splijten dwars in plaats van overlangs, waardoor ze hun dikte behouden en niet veranderen in inhaleerbare fijne vezels. Van parallellen met asbest is dan ook in het geheel geen sprake.

“Wanneer glas- en steenwol op de juiste wijze worden aangebracht, bestaat voor de mens geen gevaar”, besluit Blome zijn rapport.

MWA ontving naar aanleiding van het artikel in Cobouw vragen van verontruste gebruikers. Wij hopen door deze brief de bezorgdheid bij Cobouw-lezers te hebben weggenomen.

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van het rapport van Dr. Blome, dan kunt u contact opnemen met de heer F. Zandvliet, secretaris van de Mineral Wool Association Benelux.

De producenten van glas- en steenwol, verenigd in MWA

Kraaienlaan 74

2566 RK Den Haag

Naschrift redactie:

Cobouw bericht onafhankelijk over alles wat er in de bouw voorvalt. Onder de Cobouw lezers bevinden zich zowel producenten van materialen als verwerkers daarvan. Een bericht wat soms voor de een een vervelende strekking heeft maakt de ander juist alert. De berichtgeving over kanttekeningen bij het gebruik van minerale wol op 24 maart was slechts een bericht in een lange rij over deze materie, met zowel positieve als negatieve geluiden. Dit verhaal is gebaseerd op een bericht van een onafhankelijk Duits persbureau.

Het ligt voor de hand dat Cobouw de Duitse discussie op de voet blijft volgen. Als fabrikanten naar aanleiding daarvan opmerkingen hebben dan zullen we daar ook zeker, voor zover het nieuwe argumenten betreft, aandacht aan besteden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels