nieuws

Russische fiscus bedreigt buitenlands bedrijf

bouwbreed

Buitenlandse bedrijven met een kantoor in Rusland dreigen zwaar te worden getroffen door de belastingbesluiten die president Jeltsin eind vorig jaar nam. Daarbij werd onder meer de vrijstelling van belasting op salariskosten afgeschaft voor Russische ondernemingen die voor 100 procent buitenlands eigendom zijn. Het besluit leidt ertoe dat alle Russische bedrijven die meer dan zes maal het minimumloon aan een werknemer betalen over het meerdere 35 tot 38 procent vennootschapsbelasting zijn verschuldigd.

De belasting wordt geheven naast de vennootschapsbelasting over de behaalde winst en dient eveneens te worden betaald wanneer de onderneming verlies heeft geleden. Aangezien het minimum maandloon momenteel ongeveer f. 18 bedraagt vormt deze belasting een aanzienlijke kostenpost voor buitenlandse concerns met Russische dochtermaatschappijen waar werknemers relatief hoge salarissen ontvangen.

De belasting geldt tevens voor buitenlandse bedrijven die een kantoor aanhouden in Rusland. Dat is althans het plan van de Dienst voor Belastingen en Heffingen voor Buitenlandse Economische Activiteiten. Deze overheidsinstantie besprak de mogelijkheden hiervoor eerder met de Russische Staatsbelastingdienst en het Internationaal Centrum voor Belastingen en Investeringen. De Staatsbelastingdienst hoopt binnenkort uitsluitsel te geven over het toepassingsbereik van de salarisbelasting.

Arbitrair

Veel Russische belastingkundigen menen echter dat buitenlandse bedrijven met een geregistreerd kantoor in Rusland die geen belastbare activiteiten in het land uitvoeren op grond van een belastingverdrag of een ontheffing een vrijstelling van salarisbelasting krijgen in het Russische belastingrecht. Bedrijven die van plan zijn de belasting te omzeilen door salaristoerekening aan hun Russische kantoor achterwege te laten ke daardoor in grote problemen geraken. De Russische belastinginspecteur kan namelijk de kosten arbitrair vaststellen. Intussen nemen veel buitenlandse bedrijven met een belastbaar kantoor maatregelen tegen de dreiging van de nieuwe belasting door onder meer hun activiteiten in een Russische rechtspersoon onder te brengen. De buitenlandse moedermaatschappij verricht veelal het beheer voor de Russische dochter en brengt daarvoor een vergoeding in rekening. De dochtermaatschappij kan de beheerkosten van de winst aftrekken.Bovendien beschouwt de Russische fiscus deze kosten niet als salariskosten waardoor de nieuwe belasting niet geldt.

Cyprusroute

De ontvangst van beheervergoedingen gebeurt veelal door houdervennootschappen in Cyprus waar voor buitenlandse vennootschappen een speciaal vennootschapsbelastingtarief van 4,25 procent geldt. De Cyprusroute wint niet alleen bij de Nederlandse ondernemer in toenemende mate aan populariteit. Volgens gegevens van de Russische ambassade in Nicosia bezochten vorig jaar ruim 32000 zakenlieden het eiland.

*) Mr. J.R. Bakker is senior tax manager bij Ernst & Young in Moskou.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels