nieuws

Omlegging Margrietkanaal bij Grouw is van de baan

bouwbreed

De provincie Friesland ziet af van de omlegging van het Prinses Margrietkanaal bij Grouw. De belangrijkste reden hiervoor is dat er minder Europees geld voor de provincie beschikbaar komt dan eerder werd aangenomen.

“En dan moet er gekozen worden”, aldus gedeputeerde J. Walsma van Friesland.

De provincie Friesland geeft meer prioriteit aan het megapark bij Heerenveen en de nieuw aan te leggen rondweg bij Sneek dan aan de omlegging van het Prinses Margrietkanaal. De Europese gelden die in de loop van dit jaar vrijkomen zullen dan ook hieraan besteed worden.

Die keuze is volgens Walsma ingegeven uit het feit dat de investering voor de omlegging van het kanaal hoog is terwijl de baten relatief laag zijn. Door de omlegging van het kanaal zou Grouw als watersportcentrum ontlast worden. De grote vrachtschepen zouden op die manier gescheiden van de watersporters ke varen. Daarnaast werd het ontzien van het natuurgebied Alde Faenen bij Eernewoude door de aanleg van het kanaal als een belangrijk bijkomend voordeel gezien.

Brug

Walsma: “De plannen voor de omlegging van het kanaal waren gekoppeld aan een nieuwe brug in Lemmer, een aquaduct in het Langedeel en ophoging van spoorbrug bij Grouw. In totaal kosten deze werken zo’n f. 80 miljoen. Een relatief groot bedrag dus voor infrastructurele maatregelen die eigenlijk met name worden genomen ten behoeve van de recreatie. Zoveel vrachtschepen gaan er tenslotte niet door dit kanaal. Daarnaast stuitten we als provinciebestuur op grote weerstand tegen de plannen bij de gemeente Grouw. Al met al was dit reden voor ons om het Margrietkanaal onderaan ons prioriteitenlijstje te zetten.”

Nog steeds is overigens niet duidelijk hoeveel Europees geld er voor de provincie precies beschikbaar zal komen. ‘Een en ander moet in Kabinetsberaad met de drie Noordelijke provincies worden uitgemaakt. Wel heeft de provincie Drenthe eerder laten weten dat er meer Europees geld beschikbaar had ke komen wanneer de drie provincies meer samen waren opgetrokken bij de aanvraag.

‘Bedroevend’

Overigens is niet iedereen tevreden met het feit dat de omlegging van het Prinses Margrietkanaal niet doorgaat. Zo liet directeur Vermeulen van Kijlstra Beton in Drachten in het blad Schuttevaer weten het ‘bedroevend’ voor Drachten en de Drachtster bedrijven te vinden. “Jaarlijks vervoeren wij 300000 ton zand en grind over water aangevoerd. Het Prinses Margrietkanaal wordt aan een bepaald tonnage aangepast. Straks varen daar grotere schepen die niet meer in Drachten ke komen. Helaas, want wij hebben een goede vaarweg nodig.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels