nieuws

Kleine bedrijven zien nut ISO- certificering niet in

bouwbreed

Voor kleine bedrijven (5 – 49 werknemers) lijkt het ISO-certificaat op dit moment nog een brug te ver. Slechts 27 procent overweegt deze kwaliteitscertificering.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘kwaliteitsnormen van het Midden- en Kleinbedrijf’ dat in opdracht van Business magazine Management Team door bureau Inter/View is uitgevoerd.

Uit het onderzoek, dat werd gehouden onder ruim 420 bedrijven in grootte varierend van vijf tot 100 werknemers, blijkt verder dat afnemerseisen en concurrentie-overwegingen belangrijke redenen zijn om wel tot certificering over te gaan.

Binnen het kleinbedrijf wil 52% wel ISO “omdat de afnemers dat eisen” en 21,5% “omdat de concurrentie het ook doet”. Binnen het middenbedrijf gaat het respectievelijk om 49,7 en 37,2%.

Het middenbedrijf hecht daarnaast veel waarde aan ISO omdat “het zorgt voor permanente kwaliteit binnen de organisatie (66,7%)”.

Het kleinbedrijf scoort hier met 47,8% aanzienlijk lager. De Nederlandse MKB’er ziet de toekomst overigens weer enigszins rooskleuriger tegemoet. Bijna de helft van alle directeuren verwacht dat het rendement van het bedrijf de komende twee jaar zal stijgen. Slechts 9% verwacht slechtere tijden.

De zorg om kwaliteit houdt vooral het middenbedrijf sterk bezig. Ruim 70% van de geinterviewde bedrijven uit het segment van 50 tot 99 medewerkers geeft aan zich meer met het onderwerp kwaliteit bezig te houden dan enige jaren geleden.

Maar liefst 79,1% in het middenbedrijf zegt aan integrale kwaliteitszorg of TQM (total quality management) te doen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels