nieuws

Werkgevers: Tekort aan erkende Arbodienst dreigt

bouwbreed Premium

De eisen voor Arbodiensten zijn zo hoog dat er waarschijnlijk op 1 januari 1996 onvoldoende diensten met een certificaat voorhanden zijn. Dat zei de voorzitter van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), drs. J. Blankert, dinsdag op een bijeenkomst in Breda.

Bedrijven worden op termijn verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst met certificaat, die de controle en de begeleiding van zieke werknemers verzorgt. De eerste groep ondernemingen, die met de hoogste ziekterisico’s, moet per 1 januari 1996 aan die eis voldoen. Daartoe behoort ook de bouwnijverheid. Twee jaar later dienen alle bedrijven bij een arbodienst aangesloten te zijn.

De eisen die aan een certificaat, noodzakelijk om te mogen functioneren, worden gesteld, zijn volgens Blankert echter zo hoog “dat vele diensten tot op heden het niet eens hebben aangedurfd de certificeringsprocedure te starten”. Bovendien zijn de kosten dermate hoog en is de administratieve druk zo groot, dat zij voor veel arbodiensten een onoverkomelijk obstakel vormen, aldus de NCW-voorzitter.

De diensten worden in drie stappen beoordeeld. In eerste instantie wordt gekeken of zij voldoen aan de eisen van deskundigheid en organisatie. Daarna toetst het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid of de dienst in staat is een goede dienstverlening te bieden. Tot slot moet uit steekproeven blijken of de klanten tevreden zijn.

Te laag tempo

Deze maand ontvangen de eerste diensten hun certificaat van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.”Indien de certificering in dit tempo doorgaat dan mag niet worden verwacht dat per 1 januari 1996 er ook voldoende gecertificeerde diensten zullen zijn”, zei Blankert. Veel bedrijven ke dan in de problemen komen. Zij zijn immers verplicht zich per die datum bij een arbodienst aan te sluiten.

De NCW-voorzitter uitte verder kritiek op de opleidingseisen die Sociale Zaken stelt aan de deskundigen van de Arbodiensten. Naast andere voorwaarden geldt voor hen dat zij de zogenoemde “kopopleiding” moeten volgen. Die cursus duurt zestien maanden en kost f.30.000 of meer. Blankert: “Ook deskundigen die al jaren binnen een Arbodienst werken, worden hiertoe verplicht. Vanuit de praktijk wordt deze situatie als ronduit belachelijk en tegelijk lachwekkend omschreven”.

Nog deze week zullen de werkgevers deze zaken in een gesprek op het ministerie aan de orde stellen. “Wij vertrouwen erop dat een oplossing wordt gevonden en dat de eisen zullen worden versoepeld”, zei Blankert.

Naar wij vernamen mag er van worden uitgegaan dat de regionale bedrijfsgezondheidsdiensten, die allemaal ten dienst van de bouw staan, en zijn verenigd in de federatie Arbo Unie , tijdig over een certificaat zullen beschikken.

Reageer op dit artikel