nieuws

W.A. Lubberhuizen van nieuwe werkgeversorganisatie: ‘Alle leden van VBKO zijn mij even lief’

bouwbreed Premium

W.A. Lubberhuizen, met ingang van 1 januari voorzitter van de gloednieuwe werkgeversorganisatie Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO) wijst met zijn vinger op het briefpapier met het logo van de vereniging. “Hier zit alles in”, zegt Lubberhuizen op een toon alsof hij het zelf ontworpen heeft. “De groene streep vertegenwoordigt de oeverwerken en de drie golfjes eronder symboliseren het baggerslib, ondiep en diep water.”

Voor Lubberhuizen, thans nog voorzitter van de Vereniging Centrale Baggerbedrijf, is de samenvoeging van de verenigingen Kust en Oeverwerken (K en O), Kleinschalig Baggeren en zijn club net zo logisch als een en een twee is. In het kantoor van de algemeen directeur van VBKO, mr. ing. J. Mulder, in Leidschendam legt hij uit dat de fusie niet alleen uit maatschappelijk maar ook financieel oogpunt “een goede zaak” is. Het samengaan levert de organisatie een kostenbesparing op jaarbasis van 15 procent op. Hoeveel dat dan in klinkende munt is laat hij wijselijk in het midden. “Maar”, zo merkt hij tevreden op, “je doet het niet verkeerd als je op de directe kosten zo’n besparing kunt doorvoeren.”

Spankracht

De huidige vestiging van CB en Kleinschalig Baggeren in Leidschendam wordt de basis van de nieuwe vereniging. Kust en Oeverwerken wordt in die behuizing ingepast. “We worden gewoon een organisatie, dus ook in een kantoor”, aldus Lubberhuizen.

VBKO telt straks 243 leden. De spankracht van de vereniging wordt in de visie van algemeen directeur Mulder alleen maar groter. “Het moet duidelijk zijn dat ons dienstverlenend apparaat veel groter is geworden. Is ook nodig omdat veel zaken die voorheen op centraal niveau werden geregeld nu op ondernemersniveau zijn komen te liggen.” Als voorbeeld geeft Mulder de ziektewet. “Voor branche-organisatie vergt de opzet en het uitwerken daarvan enorm veel werk, terwijl het in principe gaat om standaardzaken. Het maakt niet uit of je een risico-analyse voor 10 of 240 laat opstellen. Maar collectief een aantal zaken aanpakken is natuurlijk veel efficienter.”

Hetzelfde geldt volgens Mulder voor zaken als opleidingen in de baggersector. Een activiteit die CB overigens al in nauwe samenwerking met K en O op touw heeft gezet. “Ook hierbij gaat het erom dat je dit als onderneming kan organiseren of collectief. En dat laatse is natuurlijk het beste voor allemaal.”

Vuist

Het samengaan van de drie organisaties betekent volgens Lubberhuizen ook voor de markt als geheel een pluspunt. “Je loopt niet meer achter elkaar aan, maar je treedt gezamenlijk op. Ook naar buiten.” Vooral dit te is in de ogen van Lubberhuizen voor de rijksoverheid een pluspunt.

“Voor de overheid maak je het ook een stuk makkelijker. Ze hebben een aanspreekpunt. Dat is een stuk simpeler.” Van de andere kant kan VBKO richting overheid een wat krachtiger vuist maken.

En ook dat kan volgens beide heren geen kwaad. Vooral voorzitter Lubberhuizen laat er geen twijfel over bestaan dat hij van het gevoerde rijksbeleid een niet al te hoge pet op heeft.

“Op papier lijkt alles er goed uit zien. Maar in de praktijk blijven de aangekondigde poen uit. Het is toch van de gekke”, zo barst hij los, “dat een Betuwelijn na jaren van onderzoek en overleg opnieuw ter discussie wordt gesteld. Dat zo’n Tweede Kamer de besluitvorming gewoon uitstelt. Daar begrijp ik helemaal niets van.”

Perspectief

Na een korte stilte brengt Mulder naar voren dat “de voor de sector in de Rijksbegroting gereserveerde middelen er goed uit zien. Er is voor de bedrijfstak zeker een perspectief.” “Maar”, zo valt Lubberhuizen hem in de rede, “ik had die reserveringen liever al met aanbestedingen in de krant vertaald willen zien. De besluitvorming is in dit land veel en veel te traag.”

Hij ziet dan ook een schone taak voor de VBKO liggen om de vinger regelmatig op de zere plek te leggen. “Als vertegenwoordigende brancheorganisatie is het onze primaire taak om de belangen van de leden te behartigen. Het is gewoon niet goed dat tweederde van de omzet in de branche in het buitenland wordt gehaald. Voor een onderneming is een goede thuismarkt noodzakelijk. Zoiets heeft een etalagefunctie. Het is onze taak om dat in Den Haag te bevorderen.”

Lief

Lubberhuizen benadrukt dat de leden door de fusie een sterke organisatie krijgen. “Natuurlijk is er tussen CB en K en O een verwantschap geweest. Dat is in Cobouw door Struijk al eerder verwoord. Belangrijk is echter dat wij werken in opdracht van de leden. We tuigen geen organisatie voor de organisatie op. Dat is heel fundamenteel: we werken vanuit de leden. En die leden zijn mij allemaal even lief.”

Het werken vanuit de leden houdt aldus Mulder verder in het contact houden “met de basis, de markt” maar ook de belangen in Europees verband behartigen. “Op het gebied van de regelgeving wordt er steeds meer in Brussel beslist. Daar zitten we nu al bij, maar is van belang dat we die greep verstevigen. Je mag het natuurlijk niet met zoveel woorden zeggen, maar natuurlijk proberen we daar werk voor onze leden weg te slepen, ja.”

Het nieuwe logo van de vereniging dat alle ‘stromingen’ binnen de organisatie symboliseert.

‘Veldheer’ Lubberhuizen en algemeen directeur Mulder. De top van de nieuwe werkgeversorganisatie.

Reageer op dit artikel