nieuws

Voor aannemers toegangspoort naar grotere poen Handboek opent weg naar Veiligheidscertificaat

bouwbreed Premium

“Het Veiligheidscertificaat Aannemers is een soort toegangsbewijs geworden voor grote poen. Het is begonnen in de chemische industrie, maar er komen steeds meer bedrijven die eisen dat de aannemer zo’n certificaat heeft. Dat is zo gek niet, want inmiddels zijn opdrachtgevers op grond van het Bouwprocesbesluit mede-verantwoordelijk voor de veiligheid op de poen die zij uitgeven.”

Aan het woord is Han Knegt van de Stichting Aboma. “Als je tegen mij zegt, wat een regelzucht, dan vraag ik terug of die regels de veiligheid ten goede komen en of het allemaal echt wel zo veel en zo moeilijk is. Het eerste is zonder meer waar: de ‘Veiligheids-checklist Aannemers’ dient de veiligheid regel voor regel. Het tweede? Misschien wel, maar m’n collega/mede-auteur Remaker en ik beweren dat je met het Handboek VCA, dat wij voor de praktijk samenstelden, snel aan je certificaat komt.”

Opdrachtgevers

De grote (petro)chemische bedrijven kwamen in 1993 met elkaar overeen een certificeringssysteem in het leven te roepen om te garanderen dat aannemers op poen die zij uitgaven veilig werkten. Sindsdien is het aantal opdrachtgevers dat een VCA-certificaat van de aannemer verlangt, sterk gestegen.

De grondslag voor het systeem is de zo langzamerhand vermaarde lijst met zestig vragen. Er werd een procedure opgesteld en een Centraal College van Deskundigen VCA coordineert en bewaakt de certificering. In het college zitten niet alleen vertegenwoordigers van de (petro) chemie maar ook van de branche-organisaties van de aannemingsbedrijven. Voor de overheid zit er in het college een waarnemer van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“Teveel?”, vraagt Knegt, als wordt aangevoerd dat het bedrijfsleven zelf wel erg de ambtelijke toer op lijkt te gaan. “Naar mijn mening ziet elke aannemer het belang van veiligheid, kwaliteit en milieu tegenwoordig in. Iedereen werkt er ook aan; maar velen doen dat op hun eigen manier. Via de VCA wordt het een en ander netjes in de rij gezet. De mensen hoeven het niet allemaal zelf uit te zoeken.”

Logisch systeem

Knegt erkent bij het opstellen van het Handboek wel eens twijfels te hebben gehad. “Wij dachten ook: wat een zee om leeg te dringen. Maar eenmaal werkend aan het Handboek, merkten we hoe logisch het systeem in elkaar zit. En nu het Handboek VCA er eenmaal is, nu de weg is uitgezet, fiets je daarmee toch redelijk snel naar je certificaat toe”, constateert hij.

Het Handboek volgt in feite de VCA-vragenlijst: vereiste documenten, de interpretatie van de vragen inclusief de benoeming van de verificatiepunten, alles komt aan de orde.

Op de vraag waarover het bij de Veiligheids-checklist Aannemers nu precies gaat, reageren Rademaker en Knegt als een man: “om de bouwpraktijk van alle dag. Beleid (want voorbereiding is je halve veiligheid), personeelsselectie, onderlinge communicatie, inkoop van materiaal en materieel, voor al die zaken zijn er doelmatige eisen en aanbevelingen. Een goede risico-inventarisatie, gebaseerd op het waarderen van veiligheids-, gezondheids- en milieu-aspecten, is netjes op rij gezet”.

Klein bedrijf

Rademaker valt uit, als gesuggereerd wordt dat alleen grote bedrijven aan de Veiligheids-certificatie Aannemers ke beginnen. “Er is een certificering voor bedrijven met minder dan 35 werknemers, weliswaar beperkt, maar heel praktisch, grotendeels gericht op beheersing van de veiligheid op de werkvloer. Daarmee kan een minder groot bedrijf prima terecht. Logisch trouwens dat een groter bedrijf met meeromvattende werkzaamheden voor een totale certificering moet zorgen. Voor de organisatie van de zorg van veiligheid, gezondheid en milieu komt bij een groot bedrijf nu eenmaal meer kijken”, zegt hij.

“Zie het als een wegwijzer”, vult Knegt aan. “Sommigen hikken tegen die VCA aan. Even goed dat ze er belang bij hebben die certificering te halen. Wij zitten nu eenmaal in het veiligheidsvak. Voor ons was het niet al te lastig een snelle weg naar het Veiligheidscertificaat uit te zetten. Die weg is een handboek geworden, we hopen dat velen er hun nut van zullen hebben. Als bedrijven dat willen, ke wij ze bovendien ondersteuning bieden tijdens het certificeringstraject.”

Het handboek VCA kan worden aangevraagd bij:Aboma+Keboma, postbus 141, 6710 BC Ede, tel. 08380 – 31481, fax 8380 – 32013. De prijs voor lid-bedrijven is f.125 franco thuis (prijs niet-leden op aanvraag).

Han Knegt: “Handboek is de weg naar het Veiligheidscertificaat.”

Reageer op dit artikel