nieuws

VMS behoedt branche voor ongeloofwaardigheid

bouwbreed Premium

Medio 1994 is de Vereniging Machinaal Straatwerk opgericht. De belangrijkste doelstelling van de VMS is de acceptatie van machinaal straten te verhogen. De statuten bevatten een reeks doelstellingen en uitgangspunten, maar voorzitter J. de Pender van de VMS vat het in een zin samen: “We willen van straatmaken een gezonder vak maken door de handmatige en machinale werkwijzen te integreren, maar het vak door straatmakers te laten uitvoeren. Ook machinaal straten vergt namelijk straatmakers. Machines zijn slechts hulpmiddelen, maar wel onmisbaar inmiddels.”

Het verbaast ing. C.W.A. Geense van Gemeentewerken Rotterdam – een van de initiatiefnemers van de VMS – nog dagelijks dat de straatmakerij de handschoen van vernieuwing niet echt oppakt. “Het blijft een traditioneel vakgebied, dat zeer sceptisch jegens industriele technieken staat. De VMS kan juist die weerstand bestrijden en aantonen dat veel bestratingen beter machinaal ke worden gelegd.’ De Pender vult aan: “Daarbij stimuleert de VMS, waar de grotere voortrekkers van machinaal straten in zitten, juist de kleinere en middelgrote bestratingsbedrijven om ermee aan de slag te gaan. Wij ke bijvoorbeeld materieel beschikbaar stellen. Want wij begrijpen als geen ander dat de exploitatie van machines continuiteit van geschikte projecten vergt, die kleinere bedrijven niet een, twee, drie in het zicht hebben.”

De VMS kan materieel voor een draagvlak zorgen. Dit draagvlak geldt voor veel meer terreinen. Geense: “Niet alleen de verwerkers, maar ook machineleveranciers, opdrachtgevers, fabrikanten, architecten en ingenieurs zijn lid van de VMS of worden dat naar verwachting in 1995. Dat betekent dat we een doorsteek maken door de disciplines heen. Het gemeenschappelijke belang viert nu de boventoon. Dat betekent dat we tevens als spreekbuis richting overheid ke gaan fungeren.”

Bundeling

De Pender bevestigt de katalyserende werking van de VMS. In verschillende disciplines waren al aanzetten gegeven voor machinaal straten door de verwerkers, de machinebouwers, de fabrikanten van bestratingsprodukten en enkele gemeenten. Deze initiatieven bleven vaak toch steken binnen de grenzen van de eigen discipline. Met de VMS ke we die aanzetten bundelen en bruggen slaan tussen de verschillende disciplines.”

De vereniging komt in feite voort uit een initiatiefcommissie waarin de vier grote gemeenten, de Vereniging Stadswerk, de branches van de betonproduktenfabrikanten en enkele pionierende aannemers zaten. De deelnemers vonden dat de innovatie het beste gediend zou zijn met een objectief klankbord, dat uitsteeg boven de deelbelangen. Die objectiviteit is nu gevonden in de Vereniging Machinaal Straatwerk. De eerste actie van de nog jonge vereniging was om een behoorlijk aantal leden te krijgen om zodoende die draagvlak-, promotie- en spreekbuisfunctie zinnig in te vullen. Binnen een half jaar tijd zijn 18 leden toegetreden. Voor 1995 wordt een sterke aanvulling verwacht, mede gelet op de informatie die tijdens het congres ‘Straatwerk in gezonde banen’ op 10 november bij de stand van de VMS werd ingewonnen.

Opleiding vernieuwen

Een van de volgende stappen dient volgens De Pender het vernieuwen van de opleiding in de straatmakerij te zijn. “Het EIB heeft becijferd dat er in het jaar 2000 zo’n 5.000 wegenbouwers tekort zijn. Dan kun je nu niet accepteren dat we straatmakers laten uitvallen. Daarom moeten we enerzijds ervaren straatmakers van omstreeks 35 jaar bijtijds omscholen naar het mechanisch straten en anderzijds in de vakopleiding de leerlingen zo breed mogelijk opleiden, zodat ze later ke terugvallen op die brede basis. In elk geval ke opdrachtgevers en bedrijven niet hardop zeggen dat dat tekort zal ontstaan en tegelijkertijd op dezelfde manier doorgaan met uitsluitend handmatig straten.”

Dat die opleiding van belang is, rekent De Pender ook voor aan de hand van de verhouding handmatig versus machinaal straten. Nu wordt 5 procent van de bestratingen machinaal verwerkt. “Als in de toekomst eenderde van de bestratingen machinaal wordt aangelegd, dan zullen daar ruwweg ook 5000 van de 15.000 huidige straatmakers in Nederland bij betrokken zijn. Als er per vijf man/vrouw een machine nodig is, dan praat je wel over 1000 machines en evenzovele machinisten. Die moet je dan wel vanuit de straatmakershoek hebben opgeleid.”

Machinaal herstraten stimuleren

Geense en De Pender tekenen daarbij wel aan dat eerst het herstraten met machines goed van de grond moet komen. Dat is immers 80 procent van de markt. Geense: “Maar daarin kan de VMS eveneens een ondersteunende rol vervullen. We ke op veel terreinen net dat extra zetje aan de eerste aanzetten geven. Het werd nu ook hoog tijd dat we ernst maken met machinaal straten. Anders was de branche volkomen ongeloofwaardig geworden in een tijd dat (computer)technisch bijna alles kan.

Reageer op dit artikel