nieuws

Vlak-O-Sonic werkt in twee richtingen

bouwbreed

Het machinaal vlijen van klinkers mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. In vergelijking met de traditionele handmatige verwerking wordt niet alleen een grotere produktie bereikt, belangrijker is dat de straatmaker het zware werk aan de machine kan overlaten.

Echter voor kwalitatief goed werk wordt voor het mechanisch vlijen steeds een nauwkeurig geegaliseerde en verdichte zandbaan gevraagd.

Ook hier staat de bestratingsaannemer een scala aan werktuigen ter beschikking.

De Vlak-O-Sonic van Kieboom Laser Systemen BV is een in twee richtingen werkende egaliseerinrichting die behalve met laser, ook werkt met een procenten dwarsregeling en een sonische taster voor automatische regeling door middel van draadreferentie.

De machine is geboren uit de Vlak-O-Maat een eerder door Kieboom uit een eenvoudige afrijbalk ontwikkelde afstrijker. Omdat de ontvangers van deze balk volgens het zwart-wit systeem werkten en daarmee ook de hydraulische regeling, lag de werksnelheid niet bijzonder hoog. Produktie en kwaliteit van het geleverde werk werden daardoor negatief beinvloed.

Met de asfalt-afwerkmachine als voorbeeld werd door Kieboom in later stadium de Vlak-O-Maat ontwikkeld welke in plaats van op rollen werd uitgevoerd op een glijplaat die in de zweefstand van de shovel op de grond rust. De plaat wordt voortgetrokken over reeds vooraf geegaliseerde ondergrond en ondervindt geen invloed van de bewegingen van de shovel. Het resultaat met deze inrichting is zonder meer goed, zodat deze afrijbalk nog steeds bij Kieboom in produktie is.

De Vlak-O-Maat heeft als beperking dat slechts in een richting kan worden gewerkt; alleen achteruitrijdend. Dat betekent in de praktijk dat slechts de laatste handeling met de Vlak-O-Maat kan worden uitgevoerd en dan nog alleen wanneer voorbereidende maatregelen zijn getroffen. Met de ontwikkeling van de Vlak-O-Sonic die op de automaat in twee richtingen werkt is dit euvel opgelost. De basis inrichting is standaard uitgevoerd met een taster en dwarsregeling. Dit kan worden uitgebreid met laserontvangers, laserzender en tweede taster. De balk laat zich ook goed gebruiken zonder laser bijvoorbeeld alleen met procenteninstelling en taster.

Vlak-O-Maat achter op de shovel gemonteerd. De afrijbalk is uitgerust met side-shift en twee ultra-sonische tasters. De side-shift dient voor het juist positioneren van de tasters.

Vlak-O-Maat in open uitvoering met dozerblad.

Reageer op dit artikel