nieuws

Verfindustrie kan tempo milieubeleid niet bijhouden

bouwbreed

“De verfindustrie kan de milieumaatregelen van de Nederlandse overheid nauwelijks meer opvangen. We lopen tegen grenzen aan. Of anders gezegd: het loopt ons nu over de schoenen.”

Voorzitter J. Groen van de VVVF, de branchevereniging van de verf- en drukinktindustrie, was op de algemene ledenvergadering van de vereniging buitengewoon ontevreden over de manier waarop de verfindustrie door de overheid onder druk wordt gezet als het gaat om milieuzorg.

Volgens Groen staat het milieuprogramma voor verf niet in verhouding tot de milieubelasting die de produkten van de VVVF-leden met zich meebrengen. Het milieubeleid van de overheid houdt geen rekening met de mogelijkheden van de bedrijfstak; het tempo is voor middelgrote en kleine bedrijven niet meer te volgen, aldus de VVVF-voorzitter. In deze mening wordt hij gesteund door de resultaten van een onlangs afgerond onderzoek van de Nehem, die de verf- en drukinktindustrie heeft doorgelicht.

Geen prioriteiten

De vereniging van verffabrikanten heeft vooral moeite met het feit dat doelstellingen en instrumenten van de overheid niet op elkaar zijn afgestemd en dat er geen prioriteiten worden gesteld. Daardoor ontstaat een opeenstapeling van beleid zonder dat er plannen worden afgemaakt. Bovendien heeft de overheid volgens de VVVF-voorzitter geen oog voor de uitvoerbaarheid van de maatregelen en is er geen sprake van afstemming met Europese regelgeving.

De huidige aanpak van de overheid leidt volgens Groen tot verkeerde maatregelen, vervreemding tussen overheid en bedrijfsleven en demotivatie van goedwillende vertegenwoordigers van de verfindustrie in het overleg met de overheid.

Reageer op dit artikel