nieuws

Veiligheidstrofee 1994 voor P.H. Saan BV

bouwbreed Premium

De Veiligheidstrofee in de categorie goederenvervoer is dit jaar uitgereikt aan het Amsterdamse transportbedrijf P.H. Saan BV, gespecialiseerd in machineverplaatsingen, verhuizingen, kraanverhuur, speciaal transport, opslag en archiefbeheer.

De trofee met bijbehorende oorkonde wordt jaarlijks uitgereikt aan vervoersbedrijven die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor een gezond werkklimaat. Saan heeft deze prijs ontvangen vanwege zijn inspanningen om de werkomgeving veiliger te maken en het verzuim structureel terug te dringen. Hiertoe voerde Saan in het afgelopen jaar, in nauwe samenwerking met de Arbodienst Amsterdam een actief verzuimbeleid, waarbij de betrokkenheid van de medewerkers ook van groot belang was. In de praktijk betekende dat onder meer: aandacht voor opleidingen, het betrekken van de medewerkers bij de aanschaf van nieuw materieel en het het zorgdragen voor aanpassingen van de werkomgeving. Bovendien verzorgde de eigen Technische Dienst, op verzoek van de medewerkers, gereedschappen om het werk te vergemakkelijken. Het gevoerde beleid heeft in het afgelopen jaar geleid tot een daling van het verzuim met bijna 50%.

Reageer op dit artikel