nieuws

Toekomst timmerindustrie ziet er wat zonniger uit

bouwbreed Premium

Tegen de aanvankelijk pessimistische verwachtingen in heeft de Nederlandse timmerindustrie in 1994 redelijk tot goed gedraaid. Gezien de omvang van de orderportefeuilles lijken de komende jaren zelfs zonder meer goed te worden. Deze verwachtingen kwamen boven tafel tijdens een gesprek tussen vertegenwoordigers van timmer- en machine-industrie en de houthandel, georganiseerd door vakblad ‘Timmerfabrikant’ in Nijmegen.

Tweemaal per jaar enqueteert de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten zijn leden naar hun omzetverwachtingen. De uitslagen van de januari-enquete gaven een totaal ander beeld. De resultaten blijken ‘ontzettend’ meegevallen. Reden voor directeur Th. Jacobs van NBvT om te menen een ‘duidelijk opgaande lijn’ te zien. Mag ook wel, want de laatste jaren waren niet zo best voor de vaderlandse timmerindustrie. De omslag en het herstel kwamen halverwege het voorjaar. Enerzijds valt dit allicht te danken aan de aantrekkende bouw, vooral die van woningen, anderzijds valt een duidelijke neiging te meten tot meer toepassingen van timmerhout. Ondanks de duidelijk zichtbare groei, waardoor de industrietak de komende paar jaren goed lijkt te zitten, blijft het volgens Jacobs moeilijk om prognoses te maken. Als een van de redenen noemde hij het afremmen van de grootschalige renovatie.

Wolkjes

De aan het gesprek deelnemende fabrikanten zagen de toekomst aanmerkelijk zonniger in. “Gezien de huidige drukte worden de komende jaren goed” verklaarde een van hen expliciet. Toch zag ook hij wel enkele wolkjes. Een stijgende rente heeft direct haar invloed op een aantal prognoses in de bouw en als afgeleide ervan die in de toeleverende industrie. Dit geldt zowel voor de huur- als de koopsector. Een onzekere factor is ook, welke gevolgen het meer commercieel opereren van de woningbouwverenigingen zal hebben.

Voorts spelen eventuele prijsschommelingen hun rol. De prijzen van tropisch hardhout en ook die van Oregon zijn hoog; aan vurehout worden hoge eisen gesteld. De aanwezige houthandelaren typeerden de gang van zaken overigens als ‘grillig’.

Een rol speelt ook de huidige detailleringszucht bij de architecten. Een van de timmerfabrikanten vertelde te werken aan een po in Amsterdam “waar we te maken hebben met lach niet, maar liefst 180 verschillende details”. In feite bestaat geen seriematigheid meer. Voorzien wordt voor de komende jaren een scheiding tussen timmerfabrieken, die maatwerk leveren, en die welke seriematig werk produceren.

Machines

Dit discussiepunt bracht de machine-industrie in het geweer. Voor haar is het zeer belangrijk te weten welke kant het op gaat. Stuks- of seriematig werk veronderstellen verschillende vormen van automatiseren. Wat dit betreft zitten de machinefabrikanten aan het einde van de ontwikkelingslijn in de timmerindustrie. Voor beide takken en in mindere mate de houthandel zijn er mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de levering. Een van de timmerfabrikanten wil meer werk van de bouwplaats naar de fabriek trekken. Dit betekent het ontwikkelen van modules, waarop varianten zijn toe te passen. Dit weer kan leiden tot bijvoorbeeld een kozijnenboek waaruit architecten en opdrachtgevers ke kiezen. Groot bijkomend voordeel is dat de levering naar de bouwplaats later kan geschieden waardoor het houten produkt minder schade oploopt tijdens de voor- en afbouw. “Zelf plaatsen zou in feite de beste reclame zijn voor het houten kozijn”. Directeur Jacobs van het NBvT-kantoor ziet zo’n kozijnboek om allerlei redenen vooralsnog echter niet zitten. “Trend is meer een stijging van service”.

Zo kwam meer aan de orde. Concluderend werd onder meer gesteld dat de houtbranche zich noodzakelijkerwijs meer richt op kwaliteit. Hierbij spelen de normeringen hun rol. Hierdoor ke betere produkten worden geleverd doordat de toleranties bekend zijn. Wat betreft de grondstof hout bestaat een breed scala aan soorten die in feite op hun specifieke kwaliteiten zouden moeten worden toegepast. Algemeen werd vastgesteld dat het rendement in de timmerindustrie en de houthandel, ondanks de betere toekomstverwachtingen, duidelijk te klein is. “Als dit rendement groter zou zijn, zouden we hier met ’n allen iets gemakkelijker over de toekomst praten”.

Reageer op dit artikel