nieuws

Stadsdeel Zuid koerst af op sloop Olympisch Stadion

bouwbreed Premium

Het Olympisch Stadion in Amsterdam moet tegen de vlakte. Het stadsdeel Zuid kiest definitief voor sloop van het rijksmonument en de bouw van woningen op het terrein, nu is gebleken dat een aantal alternatieve plannen om het bouwwerk te behouden, niet haalbaar zijn. De raadscommissie Wonen en Werken beslist op 18 januari over de sloopplannen, de deelraad in zijn geheel op 25 januari.

Het gevecht rond het ontwerp van architect Jan Wils gaat daarmee de laatste fase in. De stadsdeelraad gaf al in mei 1992 een sloopvergunning af, maar de minister van WVC plaatste het stadion – zonder de bijvelden en tennisbanen – in september 1992 op de Rijksmonumentenlijst. Doel was te voorkomen dat er ondoordacht werd overgegaan tot vernietiging van een uniek stuk cultuurgoed.

Zowel de NV Olympisch Stadion als het Bouwcentrum Rotterdam – in opdracht van de deelraad – ontwikkelden daarop plannen die uitgingen van behoud van het monumentale stadion. Het Bouwcentrum presenteerde een plan waarbij woningen in het stadion werden gebouwd, eventueel na sloop van de tweede ring van het gebouw. De NV wil het Olympisch Stadion omtoveren tot een evenementenhal met 12.000 zitplaatsen, een megabioscoop met 5000 stoelen, 8000 vierkante meter winkeloppervlakte en een parkeergarage.

Beide plannen zijn volgens het stadsdeel niet haalbaar. Op het plan van het Bouwcentrum ontstaat volgens berekeningen van enkele marktpartijen een tekort van – 60 miljoen, terwijl er bovendien 200 woningen minder op het terrein ke worden gebouwd dan wanneer voor sloop wordt gekozen. Dat levert een tekort op de grondexploitatie op van – 10 miljoen.

Het plan voor de evenementenhal viel in de smaak bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeentelijke monumentencommissie, maar is niet financieel onderbouwd, aldus de deelraad. De totale investering wordt geschat op – 225 miljoen . Het centrale stadsbestuur liet bovendien reeds in juli van dit jaar weten dat een tweede evenementenhal in Amsterdam, naast het nieuwe multi-functionele stadion in zuidoost, geen bestaansrecht heeft. Voor een megabioscoop bestaan elders ook al vergevorderde plannen.

Niet rendabel

Het stadsdeel komt op grond van die uitkomsten tot de conclusie dat er geen rendabel ander gebruik voor het stadion mogelijk is. “Het moment is aangebroken om de sloopplannen te activeren en op het terrein vervolgens 1250 woningen te bouwen”, aldus het dagelijks bestuur in de voordracht.

Het dagelijks bestuur verwacht dat in de tweede helft van 1996 de sloop start, waarna in 1997 de bouw van woningen kan beginnen.

Reageer op dit artikel