nieuws

‘Spoorverbreding in Best verdiept in betonnen bak’

bouwbreed Premium

Spoorverbreding in de bebouwde kom van Best moet worden gerealiseerd door verdiepte aanleg in een betonnen bak, die over een lengte van ongeveer duizend meter kan worden overkluisd. Dat vinden provincie Noord-Brabant en gemeente Best. Zij zullen begin januari in een brief aan minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat vragen het benodigde geld ( f. 324 miljoen) beschikbaar te stellen.

Dat is de uitkomst van overleg in het bestuurlijk platform, waarin participeren Verkeer en Waterstaat, NS, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente. Volgens wethouder J.M. van Beerendonk van Best zijn provincie en gemeente het erover eens dat verdiepte aanleg in een af te dekken betonnen bak kwalitatief de beste oplossing is: “Geen tweedeling van het dorp, minder geluidshinder, betere gebruiksmogelijkheden, minder sloop van bestaande woningen.”

Ook de NS ke zich daarin vinden, maar nemen nog een afwachtende houding aan. “Een definitief standpunt komt pas als de minister haar mening heeft geopenbaard”, aldus de wethouder.

Volgens hem staan ook

de platform-vertegenwoordigers van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat positief tegenover verdiepte aanleg in een betonnen bak.

Koekhappen

“Zij erkennen dat dit de beste oplossing is. Maar alvorens de minister te adviseren willen ze eerst intern nog wat koekhappen vanwege de consequenties. Deze oplossing is namelijk veel duurder dan bijvoorbeeld de aarden wal waarvan in het begin sprake was. Wanneer de verdiepte aanleg er komt, heeft dat volgens hen een precedentwerking voor de rest van het land wat betreft aanleg van railinfrastructuur in bebouwde kommen.”

In de eerste week van januari sturen gemeente en provincie een brief aan Jorritsma, waarin ze zullen aandringen op uitvoering van de verkozen oplossing. Ze sturen dan de nota mee, die ten grondslag ligt aan de besluitvorming in het bestuurlijk platform.

Definitief besluit

“Daarin zijn de voor- en nadelen van de diverse opties in kaart gebracht”, aldus de wethouder. Hij meent dat in het eerste kwartaal van 1995 definitieve besluitvorming door de minister mogelijk moet zijn.

Een ander alternatief is verdiepte aanleg in een open ingraving, met toepassing van een vliesconstructie voor het tegenhouden van grondwater. Die oplossing is iets minder duur: – 297 miljoen. Gelet op het verschil van amper 10% in kosten acht wethouder Beerendonk de nu uitverkoren oplossing verantwoord.

Reageer op dit artikel